Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wózek MK do budowy kap chodnikowych

System wspornikowy do realizacji kap chodnikowych na płytach jezdnych mostów. Lekkie rozwiązanie do wykonywania elementów żelbetowych w krótkich cyklach roboczych.
System wspornikowy do realizacji kap chodnikowych na płytach jezdnych mostów. Lekkie rozwiązanie do wykonywania elementów żelbetowych w krótkich cyklach roboczych.

Wózek MK do budowy kap chodnikowych to lekka i uniwersalna konstrukcja do formowania kap ochronnych na obiektach mostowych i innych konstrukcji o niższych wymogach obciążeniowych.

W jego skład wchodzą następujące elementy:

  • Konstrukcja główna przenosząca obciążenia podczas betonowania.
  • Stężenie przeciwdziałające obciążeniu wiatrem i zapobiegające ruchom poprzecznym.
  • Deskowanie do formowania elementów betonowych: ENKOFORM HMK
  • Układ jezdno-poziomujący pozwalający na przetaczanie i poziomowanie konstrukcji.
  • Elementy zabezpieczające i ciągi komunikacyjne, m.in. pomosty robocze, balustrady itp., zależnie od wymogów projektowych.
 • Niewielka waga elementów składowych systemu umożliwia montaż konstrukcji bez użycia żurawia.
 • Szybkie tempo pracy. Prosta obsługa i powtarzalność.
 • Możliwość ręcznego przepychania wózków po szynach prowadzących.
 • Możliwość zaprojektowania rozwiązania dla dowolnej geometrii.
 • Możliwość przemieszczania deskowania za pomocą urządzeń ciągnących bądź wypychających.