Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wiadukt Narcea w Asturii, Hiszpania

Duże obciążenia na znacznych wysokościach
Wiadukt Narcea to największy obiekt mostowy w ciągu drogi ekspresowej A-63 na terenie hiszpańskiej prowincji Asturia.

 

Opis inwestycji

Wiadukt Narcea to największy obiekt mostowy w ciągu drogi ekspresowej A-63 na terenie hiszpańskiej prowincji Asturia. Długość wiaduktu wynosi 900 m. Rozpiętość przęseł wynosi 160 m. Obiekt realizowany był metodą wspornikową.

Rozwiązania ULMA

Filary o wysokości do 70 m wykonano w kilku etapach przy użyciu konsol wznoszących CR-250 i deskowania pionowego ENKOFORM VMK.

Elementy startowe na filarach zrealizowano przy pomocy konsol G i deskowania ENKOFORM HMK. Niektóre środniki o wysokości 9 m wymagały podziału betonowania na dwa etapy.

Schodnie BRIO zapewniały dostęp do poszczególnych stanowisk roboczych.