Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wiadukt Gabaundi w Arrasate-Mondragón, Hiszpania

Wielkie obiekty inżynieryjne na trasie kolei dużych prędkości
Wiadukt zbudowano w ciągu linii „kolei dużych prędkości” Vitoria - Bilbao - San Sebastian, na odcinku Mondragón - Elorrio.

Opis inwestycji

Wiadukt zbudowano w ciągu linii „kolei dużych prędkości” Vitoria - Bilbao - San Sebastián, na odcinku Mondragón - Elorrio.

Obiekt składa się z trzech nitek: dwutorowej międzynarodowej o szerokości 14 m i dwóch jednotorowych o szerokości 8 m każda.

Długość wiaduktu wynosi 223 m. Każda nitka oparta jest na 4 filarach o wysokości dochodzącej do 41 m. Filary rozstawione są w odległości 49 m. W celu ograniczenia negatywnego wpływu budowy na otaczające środowisko, obiekt wzniesiono przy użyciu specjalnej technologii, wymagającej niewielkiej liczby podpór.

Rozwiązania ULMA

Ustrój nośny o przekroju skrzynkowym, którego wysokość wynosiła 3,64 m, zrealizowano w dwóch taktach przy użyciu deskowania ENKOFORM H-120. W pierwszym etapie wykonano płytę denną i środniki, w drugim - płytę jezdną.

Deskowanie ustroju nośnego ustawiono na konstrukcji portalowej z wież T-500 i kratownic H-33. Kratownice dodatkowo oparto na wspornikach MT, dzięki czemu obciążenie przenoszone było na podpory pośrednie.