Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wiadukt MS-6 w ciągu drogi ekspresowej S5, Polska

Stanowisko prefabrykacji dźwigara na bazie systemu uniwersalnego MK
Ze względu na warunki gruntowe, które nie pozwoliły na zastosowanie metody tradycyjnej na rusztowaniach stacjonarnych, obiekt wykonywany jest metodą nasuwania podłużnego.

Opis inwestycji

Ustroje nośne obu nitek wiaduktu o długości 746 m i przekrojach skrzynkowych zostały zaprojektowane w łukach o promieniach około 26 m ze stałymi spadkami poprzecznymi i zmiennymi spadkami podłużnymi. Realizację podzielono na 29 etapów. 2 pierwsze i 2 ostanie segmenty będą miały długość około 17 m, pozostałe 25 – około 27 m. Długość wytwórni, tj. stanowiska nasuwania, wynosi około 30 m. W przypadku tej realizacji segmenty są nasuwane za pomocą siłownika kroczącego, umożliwiającego uniesienie i przesuw segmentów ustroju nośnego w skokach co 25 cm.

Rozwiązania ULMA

Poszczególne segmenty były betonowane w dwóch taktach. W pierwszym takcie wykonywano płytę denną oraz ściany przekroju skrzynkowego. Podłoga wytwórni została zaprojektowana na profilach stalowych ustawianych na siłownikach hydraulicznych, które umożliwiają odspojenie deskowania od wykonanej konstrukcji oraz służą do niwelacji wytwórni. Połączenie deskowania zewnętrznego z profilami podłogi gwarantuje jednoczesne rozszalowanie podłogi i ścian, przy opuszczaniu siłowników.

Ze względu na ograniczenia wymiarów wynikające z projektu wykonawczego, do realizacji płyty górnej zaprojektowano deskowanie przejezdne na wspornikach rolkowych, składające się z rozwiązania na bazie rygli MK-120, elementów deskowania ściennego COMAIN oraz podpór pionujących typu E. Wsporniki rolkowe służą tu jedynie do podparcia płyty górnej na czas przejazdu i nie spełniają już tej roli podczas betonowania. Zastosowane rozwiązanie umożliwia przemieszczenie deskowania płyty jezdnej jako kompletnego układu na następną sekcję.