Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Pylon wiaduktu w ciągu obwodnicy Bukaresztu, Rumunia

Budowa pylonu z nogami o zmiennym przekroju
Wiadukt oparty na pylonie wykonano w ciągu obwodnicy Bukaresztu w miejscowości Otopeni.

Opis inwestycji

Wiadukt oparty na pylonie wykonano w ciągu obwodnicy Bukaresztu w miejscowości Otopeni. Po obiektem przebiega linia kolejowa.

Nogi wiaduktu odchylone są 20° od pionu oraz mają wysokość 47,65 m. Połączono je dwiema poziomymi belkami, stężającymi obiekt na wysokościach 25 i 41 m.

Zmienny przekrój nóg utrzymuje się do na wysokości 28,3 m, gdzie znajdują się wspornikowe łuki. Powyżej łuku przekrój ma stałe wymiary.

Rozwiązania ULMA

Cztery płyty zewnętrznego deskowania zostały wykonane na bazie elementów z systemu ENKOFORM VMK. Deskowanie ścienne oparto na konsolach wznoszących CR-250. Wykonane na konsolach podesty robocze zapewniały całkowicie bezpieczną pracę.

Zespoły złożone z deskowania ściennego oraz konsol wznoszących po zmontowaniu przestawiano w całości na kolejne takty za pomocą żurawia.

Deskowanie ścienne zaprojektowano na maksymalne parcie betonu nieprzekraczające 40 kN/m2.

Komunikację pionową oraz podesty robocze do pracy przy pylonach wykonano z elementów rusztowania modułowego BRIO.