Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Most drogowy w Toruniu wraz z trasami dojazdowymi, Toruń, Polska

Deskowania specjalne do realizacji 70 filarów o skomplikowanym kształcie
Nowy most o długości 4 km usprawni komunikację w mieście i odsunie ruch tranzytowy od starówki wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Opis inwestycji

Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi stanowi kluczową inwestycję realizowaną obecnie w Toruniu. Dotychczas miasto miało tylko jedną przeprawę drogową – most im. J. Piłsudskiego, na którym natężenie ruchu przekraczało 40 tys. pojazdów na dobę.

Rozwiązania ULMA 

Nowy most o długości 4 km usprawni komunikację w mieście i odsunie ruch tranzytowy od starówki wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Projekt o wartości 753 mln zł jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac przewidziano na 2013 r. 

Nowa trasa przechodzi przez Wisłę mostem dwuprzęsłowym o długości 540 m, a przez tereny zalewowe – estakadami o konstrukcji zespolonej. Konstrukcję przeprawy stanowią dwa stalowe łuki oparte na dwóch podporach na brzegach rzeki i trzeciej – centralnej – w jej nurcie.

Firma ULMA dostarcza deskowania na budowę wszystkich obiektów inżynieryjnych na drogach dojazdowych, wśród których znajdują się: estakady na terenach zalewowych, estakady łączące ul. Żółkiewskiego z Szosą Lubicką, tunel pod pl. Daszyńskiego, wiadukt nad torami kolejowymi oraz przejście podziemne w ciągu ul. Rypińskiej. 

Największe wyzwanie dla dostawcy deskowań stanowiło zaprojektowanie i dostarczenie deskowania do budowy 70 filarów estakad dojazdowych. W celu realizacji tego zadania zostały wykonane elementy indywidualne – stalowe formy o wysokości ponad 8 m. Podzielono je na segmenty, które można było dowolnie odpinać i dopinać w zależności od wysokości słupa. Dzięki przemyślanemu, ekonomicznemu projektowi do wykonania wszystkich 70 filarów wystarczyło zaledwie 5 kompletów form.

Najbardziej skomplikowana okazała się realizacja 10 najwyższych słupów, składających się z prostego trzonu wykonanego z zastosowaniem deskowania ramowego ORMA, na którym następnie zakotwiono kozły oporowe EUC. Zamocowano na nich pomosty, które umożliwiły wyparcie deskowania przy obciążeniu 25 t.