Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Rozbudowa lotniska im. Jorge Chaveza w Limie, Peru

Kompleksowa obsługa budowy
Lotnisko im. Jorge Chaveza to główny port lotniczy w kraju, obsługujący większość międzynarodowego i krajowego ruchu lotniczego Peru.

Opis inwestycji

Lotnisko im. Jorge Chaveza to główny port lotniczy w kraju, obsługujący większość międzynarodowego i krajowego ruchu lotniczego Peru. Port przyjmuje średnio 8 mln pasażerów rocznie.

Projekt rozbudowy lotniska obejmował wykonanie nowego budynku oraz przebudowę zadaszenia terminalu pasażerskiego. Prace obejmowały wykonanie wielu modyfikacji, rozbudowę oraz zburzenie niektórych istniejących konstrukcji. Projekt zakładał również budowę rozwiązań tymczasowych, gwarantujących zachowanie ciągłości pracy portu w czasie rozbudowy.

Rozwiązania ULMA

Stropy żelbetowe wykonywano z zastosowaniem deskowania ENKOFLEX, które oparto na wieżach podporowych wykonanych w systemie rusztowań modułowych BRIO.

System CLR, wykorzystany do realizacji słupów o przekroju okrągłym, zapewnił gładką powierzchnię betonu. Wszystkie deskowania słupowe wyposażono w schodnie z podestami do betonowania, wykonane z rusztowania BRIO.

Deskowanie COMAIN znalazło zastosowanie podczas realizacji kanałów pod instalacje, niskich ścian, fundamentów oraz podciągów. Prosta budowa systemu pozwoliła na szybkie wykonywanie prac montażowych. Wyższe ściany oraz słupy o przekrojach prostokątnych wykonano z zastosowaniem deskowania ramowego ORMA.

Stosowane na kolejnych kondygnacjach podesty systemu BRIO pozwoliły na wykonanie zabezpieczenia bocznego stropów. Schodnie wykonane z rusztowania BRIO ułatwiały tymczasową komunikację pomiędzy wykonywanymi kondygnacjami konstrukcji.

Podczas prowadzenia prac renowacyjnych istniejącego terminalu wykonano konstrukcje rusztowaniowe, które pozwoliły na bezkolizyjną pracę obiektu.

W celu usunięcia 5.000 m2 azbestu oraz modernizacji instalacji elektrycznej, mechanicznej i elektromechanicznej zastosowano dwa rodzaje podestów roboczych. Pierwszy pozwolił odizolować przestrzeń roboczą od strefy obsługi klientów. Drugi, przenoszący większe obciążenia, umożliwił swobodne wykonywanie prac.

Rusztowanie modułowe BRIO umożliwiło wykonywanie prac bez przerywania pracy lotniska i obsługi pasażerów. Zaprojektowany przez inżynierów długi pomost został wykonany jako rusztowanie podwieszone do stropu terminala. Pomost zawieszono za pomocą ściągów na dźwigarach stalowych DU, zamocowanych za pomocą nakrętek sześciokątnych. Podesty systemowe na rusztowaniu BRIO pokryły powierzchnię 6.000 m2 i zostały uzupełnione podestami ze sklejki trójwarstwowej o powierzchni 4.000 m2. Rusztowanie wyposażono w odpowiednie bariery oraz pomosty, gwarantujące bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i użytkownikom terminala.