Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Galeria Handlowo-Usługowa Olimp IV w Lublinie, Polska

Rentowny projekt z zastosowaniem szerokiej gamy produktów
Galeria Handlowo-Usługowa OLIMP zajmuje łączną powierzchnię 126.000 m².

Opis inwestycji

Galeria Handlowo-Usługowa OLIMP zajmuje łączną powierzchnię 126.000 m2 i jest największym centrum handlowo-usługowym na terenie Lublina i województwa lubelskiego. Nowa część galerii pomieściła dwa bardzo duże hipermarkety i 70 sklepów oraz zadaszony wielopoziomowy garaż o powierzchni 18.500 m2.

Budynek Galerii posiada szkieletową monolityczną konstrukcję żelbetową, z żelbetowymi ścianami osłonowymi w części podziemnej i konstrukcję mieszaną w części nadziemnej. Elewacja główna od strony wejścia jest wykonana z betonu architektonicznego, z zastosowaniem aluminiowych ścian osłonowych. Dach wykonano w konstrukcji stalowej wielopołaciowej, wykorzystując dźwigary kratowe oparte na słupach żelbetowych.

Budynek zaprojektowano w monolitycznym układzie słupowo-płytowym. Usztywnienie budynku stanowią słupy żelbetowe, ściany zewnętrzne oraz ściany klatek schodowych. Poziomą sztywność uzyskano za pomocą tarcz stropów żelbetowych, które są oparte na podciągach o siatce 8,5 m x 7,85 m. Od strony północnej i wschodniej budynek jest zagłębiony w ziemi, w związku z tym zastosowano żelbetowe monolityczne ściany oporowe.

Rozwiązania ULMA

Fundamenty galerii, podzielone na 9 działek roboczych, wykonano przy użyciu deskowania ściennego NEVI. System ten wykorzystano rownież do wykonania słupow nośnych o wymiarach do 70 x 70 cm oraz ścian wewnętrznych (w konfiguracji 2 x 3,30 lub 2 x 2,70 na wysokości). Deskowanie ramowe uzupełniono rusztowaniem BRIO, z ktorego wykonano schodnię do komunikacji pionowej.

Stropy oraz podciągi wykonano przy użyciu standardowego deskowania dźwigarkowego ENKOFLEX opartego na wieżach T-60 oraz podporach ALUPROP. Wzdłuż podciągow ustawiono dodatkowy rząd wież podporowych, co umożliwiło wykonanie szerokiego i bezpiecznego pomostu BHP.

Sześciokondygnacyjny budynek parkingu, przylegający bezpośrednio do galerii, został wykonany w konstrukcji słupowo-płytowej z zewnętrzną balustradą żelbetową. Komunikację pomiędzy poszczegolnymi kondygnacjami zapewniają dwa “ślimaki” ograniczające całą bryłę budynku i stanowiące ciekawą formę architektoniczną. Ażurowo - żelbetowe ściany ślimaka wykonano w systemie radialnym BIRA.

Budynki OLIMP III i OLIMP IV połączono kładką na wysokości kondygnacji +1. Dwa pylony kładki stanowią konstrukcję wsporczą podtrzymującą płytę na cięgnach. Przy realizacji płyty kładki znalazły zastosowanie wieże T-60 oraz dźwigary VM-20, natomiast przy wznoszeniu ścian pylonu użyto systemow NEVI, T-60 oraz ENKOFORM VMK.