Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Dzień ustalenia praw do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011