Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Akcjonariat ULMA

Uprawniony Kapitał akcyjny Głosy na WZA
akcje % głosy %
ULMA CyE, S. Coop 3.967.290 75,49% 3.967.290 75,49%
TFI Quercus S.A. 323.726 6,16% 323.726 6,16%
Nationale-Nederlanden OFE 119.000 2,26% 119.000 2,26%
Akcjonariat rozproszony 845.616 16,09% 845.616 16,09%
Razem 5.255.632 100,00% 5.255.632 100,00%