Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Ciężkie deskowanie samowznoszące ATR-SC

Wysokowydajny system samowznoszący do realizacji dużych trzonów w budynkach wysokich.
Wysokowydajny system samowznoszący do realizacji dużych trzonów w budynkach wysokich.

System ATR-SC to ciężkie deskowanie samowznoszące zaprojektowane do realizacji dużych trzonów w budynkach wysokich. Konstrukcja systemu pozwala na ograniczenie prac związanych z jego obsługą na budowie.

Cała konstrukcja deskowania podnoszona jest podczas jednego skoku siłownika bez konieczności stosowania żadnych dodatkowych masztów prowadzących. System pozostaje zakotwiony podczas wznoszenia na ścianach wykonanych w poprzednim etapie.

Konstrukcja rozwiązania umożliwia dostarczanie wstępnie zmontowanych zespołów elementów na budowę celu przyspieszenia jego  montażu.

 • Ciężki system samowznoszący obsługiwany za pomocą siłowników o nośności 400 kN.
 • Możliwość zastosowania systemu przy różnych metodach wnoszenia budynków wysokich. Deskowanie znajduje zastosowanie zarówno podczas realizacji trzonów z wyprzedzeniem, jak i przy jednoczesnym wykonywaniu ścian i stropów.
 • Rozwiązanie zaprojektowane na bazie uniwersalnego systemu MK pozwala na dostosowanie konstrukcji deskowania do geometrii trzonu oraz wymaganej wysokości wykonywanego taktu.
 • Ustawianie wymaganej grubości ścian realizowane za pomocą systemu poziomej regulacji na wspornikach roboczych i wspinających.
 • Duża nośność konstrukcji pozwalająca na ustawienie rozściełacza.
 • Szybki montaż konstrukcji dzięki możliwości wstępnego montażu podzespołów.
 • Wydajny układ hydrauliczny do ciągłej obsługi całego zespołu siłowników.
 • Możliwość ponownego wykorzystania stożków kotwiących podczas procesu wznoszenia.
 • Szybkie rozszalowanie konstrukcji dzięki narożnikom rozformowującym obsługiwanym za pomocą układu hydraulicznego.
 • System podestów z obszerną i bezpieczną powierzchnią roboczą.
 • Zredukowana ilość elementów kotwiących.
 • Zintegrowany system podestów roboczych i komunikacji pionowej.