Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Indywidualne rozwiązania pozwalające na wykonanie estakady w wyjątkowo trudnych warunkach terenowych

2023-05-16
Długo wyczekiwana obwodnica Nałęczowa, o całkowitej długości 5,2 km, ma za zadanie wyprowadzić poza miasto intensywny ruch pojazdów, zwłaszcza ciężarowych, pozwalając zachować jego uzdrowiskowy status. Jednym z kluczowych i najbardziej skomplikowanych elementów inwestycji jest 374-metrowa estakada nad doliną rzeki Bochotniczanki, przy realizacji której ULMA współpracuje z firmą Strabag.

Już na etapie doboru deskowań wyzwanie stanowiły trudne warunki gruntowe (grunty nienośne) oraz konieczność obsługi obiektu tylko z jednej strony. Ze względu na zalesienie terenu nie było możliwości budowy drogi tymczasowej z dwóch stron estakady.

Rozpatrywano warianty z zastosowaniem kratownic H-33, bramek z dźwigarami ułożonymi górą oraz bramek z dźwigarami ułożonymi dołem. Ostatecznie zdecydowano się na opcję z bramkami ustawianymi na dole konstrukcji na podporach tymczasowych, które pozwoliły na ekonomiczne przestawianie deskowań przęsło po przęśle. W tym celu przewidziano rozwiązanie umożliwiające rozdeskowywanie segmentów w całości i ponowny ich montaż na kolejnych przęsłach.  

Deskowanie ustroju nośnego zaprojektowano w systemie VMK opartym na lekkich i łatwych w montażu wieżach podporowych T-60. Z uwagi na fakt, że pod obiektem pomiędzy osiami 1-10 znajdują się grunty nienośne, w tej części konstrukcja podpierająca deskowanie ustroju nośnego znajduje się na belkach stalowych, opartych na fundamentach i podporach tymczasowych. W przekroju poprzecznym zaprojektowano 6 wież T-60, na których oparto ramki formujące VMK. Wieże oparte zostały bezpośrednio na belkach stalowych (oś 1-10) i na płytach MON ułożonych na gruncie (oś 10-12).