Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Remont estakady nad linią PKP i drogą miejską w Oławie, Polska

Remont estakady możliwy dzięki systemom deskowań ULMA
We wrześniu 2015 roku ruszyły prace remontowe estakady nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 94. Wiadukt od lat znajdował się w złym stanie.

Opis inwestycji

Zleceniodawcą modernizacji estakady był wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawcą trwających do końca kwietnia 2015 roku robót był Odział Mostowy firmy Strabag a ULMA Construccion Polska S.A. był dostawcą systemów deskowań na tę budowę.

Rozwiązania ULMA

Pierwszy etap modernizacji polegał na naprawie podpór wiaduktu z wyłączeniem podpór zlokalizowanych na terenie PKP. Naprawa zakładała wzmocnienie filarów i belek oczepowych (skucie warstwy betonu, dozbrojenie, betonowanie) oraz wymianę łożysk. Aby umożliwić dostęp na potrzeby remontu podpór i wymiany łożysk, przęsła estakady unoszone były na wysokość około 5 cm za pomocą siłowników hydraulicznych. W tym celu firma ULMA dostarczyła podparcie tymczasowe z systemowych wież MK360 z pomostami roboczymi. W czasie realizacji podnoszenia przęseł (3 etapy) na mniej więcej 20-30 minut ruch na przeprawie był wstrzymywany. Po podparciu prefabrykowanych belek na konstrukcji tymczasowej oraz uprzednim wykonaniu specjalnych konstrukcji przenoszących siły poziome z uniesionego przęsła, ruch przywracany był ponownie. Konstrukcja przenosząca siły została wykonana na bazie systemu MK, belek oczepowych HEB320 i podpór regulowanych typu E. Każda prefabrykowana belka typu „Płońsk” w trakcie podnoszenia oparta była na stalowym oczepie HEB320 za pomocą łożysk z przekładką z drewna twardego. Łożyska ułożone były na dwóch rzędach belek oczepowych, pomiędzy którymi zamocowano systemowe podnośniki, służące w tym przypadku tylko do opuszczania przęseł, po wyremontowaniu podpór wiaduktu.

Do wykonania filarów o średnicach 100 cm wykorzystywane było deskowanie słupowe TUBUS. Aby umożliwić łatwe rozdeskowania, słupy wykonywane były w dwóch etapach. W etapie pierwszym szalunek słupa oraz betonowanie wykonywało się do kilkunastu centymetrów poniżej istniejącej belki oczepowej. Następnie deskowanie przenoszone było wyżej, na wysokość belki, w celu dolania betonu. Do realizacji oczepów zastosowano deskowanie ramowe PRIMO, NEVI oraz indywidualne wybitki profilujące belkę oczepową. Deskowanie spodu zaprojektowano w systemie ENKOFLEX na podporach ALUPROP stężonymi ze sobą rurami oraz systemowymi ramami ALUPROP. Wszystkie prace ciesielskie i zbrojarskie na wysokości belek oczepowych odbywały się z pomostów roboczych wykonanych pomiędzy dwoma rzędami wież MK. Platformy te w istotnym stopniu ułatwiały również obsługę siłowników hydraulicznych oraz podnośników.