Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Zbiorniki na wodę, Briman, Arabia Saudyjska

Optymalne rozwiązania do konstrukcji radialnych
Strategiczny projekt magazynowania wody w Jeddah jest jak do tej pory największym tego typu obiektem w Arabii Saudyjskiej.

Opis inwestycji

Strategiczny projekt magazynowania wody w Jeddah jest jak do tej pory największym tego typu obiektem w Arabii Saudyjskiej. Stanowi część większej inwestycji zakładającej budowę instalacji do gromadzenia wody. Pierwszy etap realizowany jest w regionie Briman a jego pojemność wyniesie 1,5 milionów m3. Natomiast drugi i trzeci etap mają zwiększyć zapasy wody do 6 milionów m3.

ULMA, we współpracy z ATTIEH - oficjalnym partnerem w Arabii Saudyjskiej, dzięki ogromnemu doświadczeniu sprostała wyzwaniu i dostarczyła odpowiednie rozwiązania inżynieryjne i szalunkowe w celu wykonania tych wielkogabarytowych zbiorników.

Głównym celem tego projektu jest zapewnienie dostaw wody w przypadku przerwania zaopatrzenia drogą tradycyjną, np. z powodu awarii w zakładach odsalania wody.

Instalacje powstałe w ramach tego projektu poprawią jakość wody pitnej i sieci kanalizacyjnej. Obecnie w przypadku awarii zaopatrzenie w wodę odbywa się za pomocą cystern dostarczanych do głównych centrów dystrybucji.

Inwestycja obejmuje budowę 8 zbiorników na wodę o średnicy 120 m i pojemności maksymalnej 200 000 m3. Do tej pory nie powstały nigdzie na świecie zbiorniki o większej średnicy.

Rozwiązania ULMA

Ścisła współpraca z klientem umożliwiła dostosowanie rozwiązań zapewniających terminową, ekonomiczną i bezpieczną realizację.

Dzięki zastosowaniu opartego na dźwigarkach drewnianych i łatwego do dopasowania do geometrii budowli deskowania ENKOFORM V-100 możliwe było uzyskanie odpowiedniego zakrzywienia i wysokiej jakości powierzchni betonu. Płyty indywidualne zostały wykorzystane od 377. metra każdego ze zbiorników.

ULMA & ATTIEH dostarczyły konsole CR-250 do wykonania ścian zbiorników o wysokości 18 m i grubości 700 mm. Konsole były wyposażone w podesty robocze zapewniające bezpieczną powierzchnię do wykonywania wszelkich prac budowlanych.

Betonowanie było realizowane w trzech 6-metrowych taktach. Konfiguracja elementów (belek i rygli) spełniła wymagania dotyczące parcia betonu.

Przy realizacji tego typu projektu kluczowe znaczenie miało staranne planowanie każdego etapu budowy. Częsta obecność przedstawicieli ULMA & ATTIEH na placu budowy umożliwiła terminową realizację ustalonego z klientem harmonogramu, według którego wykonanie każdego ze zbiorników trwało 4 miesiące. Dostawy materiałów na budowę: deskowań, systemów wznoszących i podestów roboczych także realizowane były w czasie uzgodnionym z klientem.