Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Stacja uzdatniania wody pitnej w Huachipa, Peru

Zastosowanie systemów standardowych gwarancją rentowności budowy
Nowa stacja dostarcza wodę pitną do ponad 2 milionów osób.

Opis projektu

Nowa stacja dostarcza wodę pitną do ponad 2 milionów osób. Dla wielu z nich oznacza to po raz pierwszy dostęp do bieżącej wody przez całą dobę.

Projekt obejmował realizację budowli hydrotechnicznej do gromadzenia wody, usytuowanej na prawym brzegu rzeki Rimac, i budowę stacji uzdatniania wody w Huachipa. Wykonano również kanał o długości 27 km, który posiada 2 tunele, każdy o długości 5 km, oraz 5 zbiorników o pojemności od 2.000 do 9.000 m3.

Rozwiązania ULMA

Podczas realizacji ścian jedno- i dwustronnych oraz słupów o przekrojach prostokątnych zastosowano deskowanie ramowe NEVI. System znalazł również zastosowanie przy realizacji wszystkich ścian konstrukcji hydrotechnicznej o wysokości 8,20 m.

Konstrukcja płyt systemu umożliwiła przeniesienie znacznego parcia betonu, występującego podczas wykonywania tego typu konstrukcji.

Niewielki ciężar płyt systemu NEVI umożliwił ręczny montaż elementów, co znacząco wpłynęło na tempo realizacji obiektu.

Schodnie wykonane z rusztowania BRIO umożliwiły rozwiązanie komunikacji pionowej na dużej wysokości oraz do miejsc trudno dostępnych. Wieże podporowe wykonane na bazie systemu BRIO zostały wykorzystane do realizacji stropów o grubości od 20 do 30 cm.

System BRIO, o prostej budowie i łatwym montażu, pozwolił na zastosowanie rusztowania zarówno do rozwiązań prostych, jak i bardziej złożonych. Podczas realizacji zbiornika o pojemności 77 mld mzastosowano system MK. Uniwersalność systemu umożliwiła wykonanie ścian radialnych.