Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Projekt hydrotechniczny El Cajón w Tepic, Meksyk

Wysoka jakość powierzchni betonu
Projekt hydrotechniczny w El Cajón, zlokalizowany na rzece Santiago, to największy obiekt infrastrukturalny zrealizowany w Meksyku w ostatnich 10 latach.

Opis inwestycji

Projekt hydrotechniczny w El Cajón, zlokalizowany na rzece Santiago, to największy obiekt infrastrukturalny zrealizowany w Meksyku w ostatnich 10 latach. Stanowi on część Systemu Hydrologicznego Rzeki Santiago, który wytwarza energię elektryczną w dwóch stacjach, po 375 MW w każdej, co daje rocznie wartość 1 228,64 GWh. Pod względem mocy i ilości produkowanej energii projekt jest drugim z sześciu dotychczas zrealizowanych.

Zbiornik zapory reguluje odpływy z niecki rzeki i zasila regularnymi dostawami wody elektrownię Aguamilpa, przyczyniając się do zwiększenia ilości wytwarzanego prądu oraz redukując prawdopodobieństwo wylewu rzeki.

Rozwiązania ULMA

Projekt obejmował wiele innych obiektów, takich jak drogi dojazdowe o długości 42 km, dwie linie dwóch obwodów elektrycznych o napięciu 400 kV, o długości blisko 18 km, rozwidlenie rzeki Santiago biegnące przez dwa tunele o przekroju portalowym, dwa koferdamy do składowania odpadów, most na rzece Santiago oraz inne obiekty infrastrukturalne, socjalne i związane z ochroną środowiska.

Bezpieczne i wytrzymałe deskowanie RAPID zostało zastosowane do rozwiązania stropów podziemnej maszynowni, w której znajdują się dwie grupy turbogeneratorów o całkowitej mocy wyjściowej 750 MW.

Do wykonania ścian obszaru odwadniania i strefy generatorów w maszynowni wykorzystano deskowanie pionowe ENKOFORM VMK, ustawione na konsolach wznoszących z możliwością cofania deskowania.

Podczas realizacji filarów otworu przelewowego, zakrzywionych ścian, kanału ujścia i belki czołowej użyto optymalnego rozwiązania opartego na systemie wznoszącym bez systemu cofania oraz deskowaniu ENKOFORM V-100.

Jako podparcie dla systemów deskowań poziomych zastosowano lekkie podpory SP, które posiadają prosty i niezawodny system regulacji oraz blokowania wysokości podpory.