Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Oczyszczalnia ścieków w Katowicach, Polska

Wysoka jakość powierzchni betonu licowego
Nowa Oczyszczalnia Ścieków w Katowicach powstała na terenie działającego od 1981 roku, niewydolnego i przestarzałego technologicznie zakładu Gigablok.

Opis inwestycji

Nowa Oczyszczalnia Ścieków w Katowicach powstała na terenie działającego od 1981 roku, niewydolnego i przestarzałego technologicznie zakładu Gigablok. Zakres robót w technologii monolitycznej obejmował wykonanie ponad 40 obiektów o różnym przeznaczeniu i wielkości. Ponieważ od początku wchodziła w rachubę jedynie kompleksowa obsługa inwestycji przez jednego dostawcę deskowań, zwycięzca przetargu musiał dysonować odpowiednim potencjałem umożliwiającym jednoczesne prowadzenie szerokiego frontu robót oraz wykonanie obiektów o znacznym stopniu skomplikowania konstrukcji.

Rozwiązania ULMA

Komory fermentacyjne - dwa obiekty o największym stopniu skomplikowania: ściany radialne o średnicy 16 m i wysokości 13,9 m, wykonywane w 5 przestawieniach na wysokości. Szczególnie duże wyzwanie technologiczne stanowiło zadeskowanie specjalnych konstrukcji:

    • 8 pilastrów zewnętrznych komór fermentacyjnych, służących do zakotwienia systemu obwodowych lin sprężających. Zadanie zostało zrealizowane dzięki zaprojektowaniu i wykonaniu skomplikowanej zespolonej konstrukcji, będącej połączeniem płyt, ryglowych elementów usztywniających oraz specjalnych konstrukcji skrzynkowych ze sklejki.
    • stożkowej kopuły stropowej, wieńczącej ściany komór fermentacyjnych. Zadanie wykonano dzięki zaprojektowaniu i wykonaniu prototypowej konstrukcji wsporczej poszycia w postaci ostrosłupa z belek.

Konstrukcja poszycia kopuły stropu została posadowiona na pomoście pośrednim na wysokości 12 m od poziomu dna zbiornika, wykonanym z rygli i sklejki. Konstrukcję wsporczą pomostu stanowił układ 50 stężonych ze sobą wież o różnej wysokości.

Wszystkie rozwiązania zastosowane przy realizacji pierwszego zbiornika wykorzystano z powodzeniem przy wykonywaniu kolejnych podobnych obiektów.

Osadniki wtórne

Wykonano 3 obiekty radialne o średnicy 20 m i wysokości ścian 4,5 m. Ze względu na wymóg uzyskania betonów architektonicznych zbiorniki zostały wykonane z zastosowaniem systemu dźwigarkowego, co pozwoliło na dostosowanie geometrii deskowania do specyficznych kształtów zbiorników. Osadniki wykonano wykorzystując potencjał 1/8 obwodu, w przełożeniach zgodnych z projektowanymi przerwami dylatacyjnymi. Uzyskano oczekiwaną idealną jakość betonów.

Reaktor biologiczny

To potężna konstrukcja żelbetowa o powierzchni ponad 10.000 m2 ścian o wysokości 6,15 m, wykonana w technologii monolitycznej z zastosowaniem płyt deskowań ramowych o wysokości 3 i 3,3 m. Ze względu na rozległy zakres i duży stopień skomplikowania prac, realizacja została podzielona na około 30 cykli roboczych. Przy wznoszeniu konstrukcji znalazły zastosowanie: deskowania ścienne, strop dźwigarkowy, systemy podparć wieżowych i schodnie BRIO.

Podczas realizacji pozostałych obiektów: komór i stacji pomp oraz piaskowników zastosowano systemy deskowań pionowych oraz wieże podporowe. Rotacja i ponowne wykorzystanie materiałów pozwoliły na optymalizację procesu budowy.