Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Główny budynek przepompowni ścieków w Jebel Ali w Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kompleksowe rozwiąnia
Przepompownia w Jebel Ali w emiracie Dubaju zajmuje obszar o powierzchni 300 m².

Opis inwestycji

Przepompownia w Jebel Ali w emiracie Dubaju zajmuje obszar o powierzchni 300 m2 . Wysokość ścian obiektu wynosi od 2,2 do 7,3 m. Stropy mają grubość 25 cm.

Rozwiązania ULMA

Ściany obiektu wykonano przy użyciu systemowego deskowania pionowego ENKOFORM VMK. Deskowanie jednostronne wypierano za pomocą kozłów oporowych UCAB.

Stropy zrealizowano przy użyciu deskowania ENKOFLEX opartego na wieżach T-60.

Wykonanie konstrukcji żelbetowych trwało 5 miesięcy.