Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wiadukt Platì w Kalabrii, Włochy

Konstrukcje dla zespolonych obiektów mostowych
Zespolony wiadukt Platì zrealizowano w ciągu autostrady Bovalino - Bagnara w regionie Kalabria na południu Włoch.

Opis inwestycji

Zespolony wiadukt Platì zrealizowano w ciągu autostrady Bovalino - Bagnara w regionie Kalabria na południu Włoch. Obiekt składa się z dwóch nitek o długości 320 i 400 m.

Rozwiązania ULMA

Firma ULMA dostarczyła rozwiązanie do wykonania żelbetowej płyty zespolonego ustroju nośnego wiaduktu. Wiadukt został zaprojektowany w łuku. Podstawę ustroju nośnego stanowią dwa podłużne stalowe dźwigary o wysokości od 2 do 2,3 m.

Do realizacji płyty nośnej, której szerokość wynosi 12 m, wykorzystano wózek przejezdny na bazie kratownic. Grubość płyty zmienia się w zakresie od 22 cm (przy krawędziach i w części środkowej płyty) do 35 cm (nad stalowymi dźwigarami).

Wózek o długości 24 m umożliwił betonowanie 22-metrowych odcinków w jednotygodniowych cyklach. Podstawę wózka stanowiły dwie kratownice główne, na których podwieszono osiem kratownic poprzecznych, podtrzymujących deskowanie płyty.

Firma ULMA dostarczyła również stalowe deskowania do budowy 38 okrągłych filarów. Filary wykonywane były w trzech etapach przy użyciu konsol wznoszących. Belki poprzeczne łączące filary wykonywano za pomocą kratownic, na których oparto deskowanie.