Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Przebudowa ulicy Grygowej w Lublinie, Polska

Imponujący pod względem deskowań wiadukt o długości 212 metrów.
Nowy wiadukt łączy ulicę Pancerniaków z Metalurgiczną.

Opis inwestycji

Wiadukt będzie składał się z 4 jezdni. Skrajne przęsła obiektu mają po 57 m rozpiętości, natomiast pośrednie – po 47 m. Ustrój nośny obiektu został zaprojektowany jako płytowo-belkowy. Płyta jezdna obiektu została oparta na owalnych filarach o wysokości przeszło 8 m, usytuowanych pod kątem 60 stopni w stosunku do osi obiektu. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Budimex SA a ULMA Construccion Polska S.A. dostarczyła kompleksowe rozwiązania z zakresu deskowań i rusztowań na tę budowę. 

Rozwiązania ULMA

Ustrój nośny obiektu zrealizowano przy użyciu systemu szalunków HMK, który bazuje na uniwersalnym systemie MK. Deskowanie ustroju nośnego oparte zostało na wieżach T-60, których wysokość dochodziła do 8 m. Na obiekcie zastosowano wieże w dwóch kombinacjach przekrojów; 1,0 x 1,0 m oraz 2,0 x 1,0 m, co pozwoliło na ograniczenie ilości potrzebnych do realizacji elementów podporowych. Podczas projektowania deskowania, należało uwzględnić konieczność zachowania ruchu pociągowego przebiegającego pod realizowanym wiaduktem. Bramki przejazdowe wykonano na bazie wież aluminiowych ALUPROP, na których ułożono profile stalowe. Podczas realizacji owalnych filarów doskonale sprawdził się system TUBUS. Łupiny dostarczone na budowę miały średnicę 1600 cm.