Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Obiekt WGP-08 w ciągu drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna, Polska

Obiekt o znacznym pochyleniu wykonywany metodą nasuwania podłużnego.
Dwunitkowy wiadukt, o długości 412 metrów realizowany metodą nasuwania podłużnego.

Opis inwestycji

W Rybniku, w ramach budowy drogi regionalnej z Raciborza do Pszczyny został zrealizowany wiadukt dwunitkowy o długości 412 m. Ustrój nośny obiektu posiada przekrój skrzynkowy, o zmiennej wysokości od 2,60 m w części środkowej do 3,13 m w częściach skrajnych. Płyta została zaprojektowanych jako belka 10-przęsłowa o długościach przęseł od 38 do 44 m. Obiekt charakteryzuje się znacznym pochyleniem poprzecznym, wynoszącym 3,5%. oraz ustrojem nośnym wykonanym w łuku. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Intercor, a deskowania do realizacji obiektu metodą nasuwania podłużnego dostarcza firma ULMA. 

Rozwiązania ULMA

Łukowaty charakter płyty jezdnej wymusił dopasowanie przez firmę ULMA stanowiska do nasuwania do pochylonych podłużnie belek ślizgowych. Stanowisko do nasuwania, tzw. wytwórnia została zaprojektowana pod kątem 6o. W formie o długości 23 m segmenty wykonywane były dwuetapowo. W pierwszym etapie  wykonywane były płyta denna oraz środniki, w drugim płyta jezdna ustroju nośnego. Pomimo konieczności dostosowania konstrukcji stanowiska do wymaganego pochylnia obiektu, wytwórnia zostało wyposażona w rozwiązanie umożliwiające jednoczesne rozszalowanie płyty dennej i środników ze wspornikami. Deskowanie wytwórni, ustawione na zespole siłowników hydraulicznych, posiadło stopy rozformowujące MK oraz ślizgi rozformowujące MK, które umożliwiały uwalnianie wykonanego segmentu żelbetowego podczas opuszczania siłowników hydraulicznych. Rozwiązanie pozwoliło na bezproblemową i szybką obsługę deskowania.