Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Most MS-4A nad rzeką Odrą w ciągu drogi ekspresowej S3, Polska

Obiekt realizowany w technologii nawisowej oraz nasuwania podłużnego.
Wykorzystanie technologii formowania nawisowego oraz nasuwania podłużnego podczas budowy mostu.

Opis inwestycji

Realizowany most MS-4 A jest obiektem równoległym do istniejącego mostu przez rzekę Odrę w ciągu drogi ekspresowej S3 w Cigacicach. Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję z betonu sprężonego o przekroju skrzynkowym jednokomorowym ze ścianami ukośnymi. Rozpiętości przęseł wynoszą 72,5+120+73+4x42+41,5 m. Przęsło nurtowe oraz przęsła sąsiadujące wykonywane są w technologii nawisowej.

Rozwiązania ULMA

Segment startowy posiada długość 11 m. Jego deskowanie wykonane zostało na podparciu z wież T60 oraz podpór ALUPROP o wysokości ok. 9,5 m. Na podporach wykonano ruszt z rygli MK, do którego mocowano prefabrykowane uprzednio blaty formujące płytę denną. Panele formujące ukośne ściany zostały wyparte za pomocą podpór pionujących E oraz ORMA. Wyposażono je w pełny system BHP. Deskowanie płyty jezdnej również zostało wykonane w formie rusztu z rygli MK i belek VM obitego sklejką i podparte na wieżach T60.

Do segmentu startowego dołączane są kolejne segmenty o stałej długości 4,45 m. Do ich budowy służą 4 wózki formowania nawisowego CVS. Betonowanie odbywać się będzie symetrycznie po obu stronach podpory. Pozostała część mostu wykonana została w technologii nasuwania podłużnego. Po ukończeniu betonowania nawisowego wykonane zostaną zworniki: od strony przyczółka w osi 1 na deskowaniu stacjonarnym, natomiast w kluczu przęsła nurtowego i przy połączeniu z nasuniętym dźwigarem przy osi 6 na deskowaniu podwieszonym do ustroju. Po oddaniu obiektu do użytkowania sąsiedni „stary” most zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie druga nitka MS-4B wykonywana analogicznie do pierwszej.