Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Most MS-30.1 nad rzeką Drwęcą w ciągu drogi ekspresowej S7, Polska

Wykonanie segmentów ustroju nośnego możliwe dzięki wózkom CVS.
Docelowo na budowie będzie pracować jednocześnie 8 wózków formowania nawisowego CVS.

Opis inwestycji

Obiekt MS-30.1 realizowany jest w ramach budowy drogi ekspresowej S7 na pododcinku C2 (Rychnowo – Olsztynek). Ma on zapewnić przeprowadzenie dwujezdniowej drogi ponad doliną Drwęcy. Most zaprojektowano jako trójprzęsłowy z betonu sprężonego. Z uwagi na 100-metrową rozpiętość przęseł nurtowych zdecydowano się na zastosowanie metody wspornikowej. W przekroju poprzecznym dźwigar jest jednokomorową skrzynką o pionowych ścianach i zmiennej wysokości, wynoszącej od 5,80 m nad podporą nurtową do 2,35 m w środku rozpiętości przęsła nurtowego. Z powodu znacznej szerokości ustroju wynoszącej 17,6 m dla nitki prawej oraz 19,3 m dla nitki lewej płyta jezdna została wzmocniona żelbetowymi żebrami, które zlokalizowane zostały na początku każdego segmentu. Segmenty startowe obiektu zaprojektowane zostały asymetrycznie i posiadają wysięg równy 7,5 m od strony przyczółka oraz 3,5 m od strony segmentu startowego. Zostały podparte przegubowo na filarach i w celu stabilizacji doprężone prętami do żelbetowych podpór tymczasowych.

Rozwiązania ULMA

Deskowanie płyty dolnej dźwigara wykonane zostało na 53 wieżach T60, o maksymalnej wysokości ok. 9 m, posadowionych na płytach drogowych. Każda z wież zwieńczona została głowicami, na których oparte zostały rygle DSD i belki VM obite sklejką. Deskowanie ścian zostało wykonane z paneli prefabrykowanych na podłożu. Ściany zewnętrzne wyposażono w system BHP składający się z wsporników podestu roboczego DSD oraz poręczy. Szalunek wsporników także wykonany został na wieżach T60 zakotwionych do wykonanych uprzednio ścian. Natomiast płyta stropowa dźwigara została podparta od wewnątrz na podporach ALUPROP.

Na wykonanych segmentach startowych zainstalowane zostały wózki CVS. Posłużą one do wykonania segmentów ustroju nośnego o długości 4,025 m i 5,030 m. Docelowo przy budowie dwóch nitek obiektu pracować będzie jednocześnie 8 wózków CVS.