Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Kładka K1 w Sielpi Wielkiej k. Końskich, Polska

Obiekt o długości 64 m z pylonem o wysokości 24 m
Kładkę K1 na rzece Czarnej Koneckiej przy jeziorze Sielpia wybudowano ze względu na urządzenia hydrotechniczne uniemożliwiające zaprojektowanie chodnika w pasie drogi.

Opis inwestycji

Kładkę K1 na rzece Czarnej Koneckiej przy jeziorze Sielpia wybudowano ze względu na urządzenia hydrotechniczne uniemożliwiające zaprojektowanie chodnika w pasie drogi. 

Rozwiązania ULMA

Firma ULMA dostarczyła na tę budowę deskowanie ramowe PRIMO – do wykonania fundamentów pylonu, konsole wznoszące BMK z deskowaniem VMK i indywidualne wypełnienia kształtujące z drewna – do wykonania ramion pylonu oraz deskowanie NEVI i wypełnienia kształtujące w systemie MK – do realizacji płyty kładki. Dodatkowo, pomosty BMK wraz ze specjalnie zaprojektowanymi platformami w systemie MK zostały wykorzystane do sprężania kabli ustroju nośnego. Do komunikacji wykorzystano schodnię BRIO.