Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wieżowiec Four Seasons w Toronto, Ontario, Kanada

Bezpieczna praca na dużych wysokościach
Wieżowiec Four Seasons znajduje się w centrum dzielnicy Yorkville miasta Toronto. Budynek ma 57 pięter i 204 m wysokości.

Opis inwestycji

Wieżowiec Four Seasons znajduje się w centrum dzielnicy Yorkville miasta Toronto. Budynek ma 57 pięter i 204 m wysokości.

Rozwiązania ULMA

Lokalizacja budowy w ścisłym centrum miasta wymusiła zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Wieżowiec Four Seasons był pierwszym obiektem, przy budowie którego wykorzystano system samowznoszących osłon przeciwwiatrowych HWS. Osłony rozmieszczone na całym obwodzie budynku zabezpieczają kondygnację, na której aktualnie prowadzone są prace, oraz dwie kondygnacje poniżej. Dodatkowo spełniają funkcję podestów do komunikacji bądź składowania materiałów.

Na budowie zastosowano segmenty osłon z wychylonymi panelami oraz zintegrowanymi podestami do składowania materiałów, które umożliwiały transport zdemontowanych elementów na kolejną kondygnację. System osłon wyposażono w układ hydrauliczny, który umożliwił podnoszenie segmentów osłon bez udziału żurawia, a to pozwoliło zaoszczędzić czas i zredukować koszty.

Konstrukcja osłon oparta jest na dźwigarach systemu MK oraz elementach łączących, co umożliwia tworzenie konfiguracji dostosowanych do geometrii projektu.

Do realizacji tego projektu posłużyły systemy deskowań firmy ULMA