Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wieże Garellano, Bilbao, Hiszpania

Zabezpieczenie przeciwwiatrowe na najwyższych wieżowcach mieszkalnych w kraju Basków
Projekt zagospodarowania przestrzeni miejskiej w nowej dzielnicy mieszkaniowej Garellano zlokalizowanej w samym centrum Bilbao.

Opis

Projekt zagospodarowania przestrzeni miejskiej w nowej dzielnicy mieszkaniowej Garellano zlokalizowanej w samym centrum Bilbao został opracowany przez słynnego włoskiego architekta Richarda Rogersa. Obejmuje realizację trzech wieżowców o wysokościach 78, 88 i 98 m (najwyższych w Kraju Basków) oraz ośmiu 11-piętrowych budynków mieszkalnych.

Cały projekt zakłada budowę jeszcze dwóch wieżowców o wysokości blisko 145 metrów oraz ponad 1150 lokali mieszkalnych.

Planowana jest tu także budowa parku w kształcie trójkąta o budowie tarasowej.

Rozwiązania ULMA

Stropy zrealizowanych wieżowców, o grubościach z zakresu od 20 do 30 cm, różniły się pomiędzy sobą geometrią oraz powierzchnią. Ich geometrie oparto na nieregularnych sześciokątach. Powierzchnia stropów wynosiła odpowiednio 400, 510 oraz 550 m2.

Stropy wykonano przy użyciu deskowania stropowego RAPID ustawionego na podporach SP a ściany oraz słupy za pomocą systemu ramowego ORMA. 

Zabezpieczenie obwodowe wieżowców stanowiły osłony przeciwwiatrowe HWS. Poszczególne segmenty przenoszone były za pomocą układu hydraulicznego. Podniesienie wszystkich osłon odbywało się w czasie krótszym niż 6 godzin. 

Segmenty miały wysokość 12 m i szerokość z zakresu od 2,45 do 5,20 m. Każdy segment zabezpieczał cztery kondygnacje, dwie, na których wykonywane były prace oraz dwie położone poniżej, chroniąc pracowników przed upadkiem z wysokości podczas prac związanych z szalowaniem, układaniem mieszanki betonowej i demontażem deskowań.

Odpowiednie zabezpieczenie umożliwiło bezpieczne wykonywanie kondygnacji w cyklach tygodniowych. Podniesienie wszystkich osłon odbywało się w czasie krótszym niż 6 godzin. Każdą z osłon wyposażono w segment  z 3,9-metrowym podestem do transportu elementów.

Na budowę dostarczono segmenty o łącznej powierzchni 3600 m2, dopasowane do kształtu realizowanych obiektów.