Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

One Bryant Park, Nowy Jork, USA

System ATR: wysoka wydajność na dużych wysokościach
Wieżowiec o wysokości 300 m, w którym mieści się siedziba Banku Amerykańskiego, zajmuje powierzchnię 200.000 m².

Opis inwestycji

Wieżowiec o wysokości 300 m, w którym mieści się siedziba Banku Amerykańskiego, zajmuje powierzchnię 200.000 m2. Wygląd obiektu całkowicie zmienia się w zależności od kąta padania światła na powierzchnię budynku.

Z budynku zorientowanego na południe i górującego nad Bryant Park rozciąga się rozległy widok na okolicę.

Ten drapacz chmur o 55 kondygnacjach, mieszczący głównie powierzchnie biurowe, został zbudowany w dużej mierze z materiałów przetworzonych i nadających się do recyklingu. Zastosowano innowacyjne technologie wymagające mniejszego zaangażowania energii, m.in. systemy kanalizacji i magazynowania termicznego, specjalne szkło przekazujące energię słoneczną do wewnątrz, systemy wentylacji dostarczające powietrze na niższe kondygnacje oraz czujniki tlenku węgla odpowiedzialne za wymianę powietrza wewnątrz budynku.

Rozwiązania ULMA

Przy wykonywaniu wszystkich kondygnacji obiektu zastosowano system samowznoszący ATR, wykorzystywany do wznoszenia wysokich ścian w przypadku, gdy nie ma możliwości technicznych wykonania ich w jednym takcie.

System samowznoszący ATR składa się z typowych elementów systemu wznoszącego, wzbogaconego o rozwiązania mechaniczne i hydrauliczne, które pozwalają na wzniesienie całej konstrukcji deskowania bez potrzeby użycia żurawia. W obiekcie, w którym były zaangażowane ogromne ilości sprzętu, rozwiązanie to przyczyniło się do znacznego zwiększenia wydajności pracy i umożliwiło wykonanie wielu zadań jednocześnie.

System pozwala na montaż i przygotowanie mechanizmów wznoszących i pomostów przed montażem deskowań. Następnie zakotwiony do uprzednio wykonanych ścian konstrukcji wznosi się na nich wraz z postępem prac.

Wznoszenie struktury polega na przesunięciu masztu, a następnie podniesieniu na nim deskowania do żądanej wysokości. W przypadku tego obiektu system współpracował z deskowaniem modułowym MEGAFORM.