Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Królewski Kanadyjski Instytut Wojskowy, Toronto, Kanada

System samowznoszący i ochrona przeciwwiatrowa
Budynek KKIW zlokalizowany w centrum Toronto to obiekt mieszkalny o wysokości 134,7 m i 42 kondygnacjach, ekskluzywnie wykończony i wyposażony.

Opis inwestycji

Budynek KKIW zlokalizowany w centrum Toronto to obiekt mieszkalny o wysokości 134,7 m i 42 kondygnacjach, ekskluzywnie wykończony i wyposażony.

Rozwiązania ULMA

ULMA zaoferowała rozwiązanie z systemem wznoszącym RKS jako podestem dla deskowania ścian zewnętrznych oraz hydrauliczny system osłon przeciwwiatrowych HWS.
Oba rozwiązania oparte są na systemie MK i można je łatwo zaadaptować do geometrii i potrzeb projektu.

System HWS zapewniał ochronę dla trzech kondygnacji poniżej aktualnie wykonywanej. Składał się on z dwóch masztów, a każdy z paneli był przesuwany przez trzy poziomy na odzyskiwanych kotwach.

Każdy z czterech paneli systemu samowznoszącego RKS posiada dwa maszty prowadzące podczas wznoszenia i dwa pionowe rygle na podeście głównym do których przymocowane jest deskowanie firmy ULMA.

Systemy HWS i RKS wykorzystano na północnej i wschodniej fasadzie budynku.

Inne produkty zastosowane na tej budowie to:

    • deskowanie ramowe ORMA do zewnętrznych i wewnętrznych ścian szachtów windowych
    • stoliki VR ze wzmocnionymi wieżami ALUPROP do stropów

Deskowanie ścian z systemem cofania deskowania na pomoście RKS.

Do realizacji tego projektu posłużyły systemy deskowań firmy ULMA