Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu, Polska

Pierwsza aplikacja systemu samowznoszącego RKS w Polsce
Park naukowo-technologiczny to wieżowiec o 13 kondygnacjach naziemnych i 2 podziemnych, którego wysokość wynosi 53,5 m, a długość i szerokość odpowiednio 51 i 13,5 m.

Opis inwestycji

Park naukowo-technologiczny „Centrum Zaawansowanych Technologii” w Poznaniu to wieżowiec o 13 kondygnacjach naziemnych i 2 podziemnych, którego wysokość wynosi 53,5 m, a długość i szerokość odpowiednio 51 i 13,5 m. Na kondygnacjach podziemnych znajduje się parking na 58 miejsc. Całkowita powierzchnia budynku wynosi 13,5 tys. m2.Koszt budowy obiektu to około 50,4 milionów złotych, z czego blisko połowa pochodzi z funduszy unijnych. Generalnym wykonawcą CZT jest firma Novum Management a dostawcą systemów deskowań – firma ULMA.

Rozwiązania ULMA

Do realizacji obiektu ULMA dostarczyła samowznoszący system hydrauliczny RKS, bazujący na systemie profili MK i deskowaniu ściennym ORMA, oraz system stropowego deskowania panelowego CC-4 podpartego na podporach EP. System RKS był podnoszony 11 razy dzięki 4 siłownikom i pompie hydraulicznej, wysokość każdego taktu była równa 3,7 m. System tworzyły 22 pomosty o szerokości 6 i 7 metrów. Każda jednostka składała się z 4 poziomów pomostów: betoniarskiego, głównego – do obsługi deskowania ORMA, sterowniczego – do obsługi siłowników oraz pomostu do odzyskiwania stożków. Do realizacji stropów o powierzchni 650 m na każdej kondygnacji zastosowano deskowanie CC-4 podparte na podporach stropowych EP.