Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Ośrodek Kultury Oscara Niemeyera w Avilés, Hiszpania

Doskonałe dopasowanie deskowania do nietypowej geometrii
Obiekt zaprojektowany w Avilés przez Oscara Niemeyera będzie pierwszym ośrodkiem kultury na obszarze zdominowanym przez działalność przemysłową.

Opis inwestycji

Obiekt zaprojektowany w Avilés przez Oscara Niemeyera będzie pierwszym ośrodkiem kultury na obszarze zdominowanym przez działalność przemysłową. Ośrodek stanowi pierwszy projekt tego architekta na terenie Hiszpanii. Konstrukcję obiektu oparto na żelbetowej półsferze o wysokości 20 m, z kilkoma podziemnymi kondygnacjami, na których znajdują się sale wystawowe. Konstrukcję połączono falistymi uskokami z oszklonym budynkiem, mieszczącym audytorium oraz salę do prelekcji. Na terenie kompleksu znajduje się również oszklona wieża, w której zlokalizowano zaplecze administracyjne, kawiarnię i restaurację.

Kompleks zajmuje obszar 44.213 m2 z 300.000 mcałkowitej powierzchni przeznaczonej na inwestycję. Projekt obejmuje cztery obiekty o architekturze z przewagą form zakrzywionych. Obiekty tworzą szeroki, całkowicie otwarty plac. Realizacja budowy wymagała stałej współpracy wykonawcy z firmą ULMA Construcción, począwszy od fundamentów, aż po wykonanie stropów.

Rozwiązania ULMA

Wymagania odnośnie jakości betonu licowego oraz zakrzywione powierzchnie elementów konstrukcji wymusiły dokładne przeanalizowanie rozwiązań dla ścian. Ściany proste realizowano w systemie ramowym ORMA a ściany zakrzywione za pomocą systemu ENKOFORM VMK. Deskowanie dźwigarowe dostosowano do łączenia z deskowaniem ramowym za pomocą tradycyjnego zamka. Poszycie deskowania stanowiła sklejka pokryta filmem fenolowym, co pozwoliło na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni betonu.

Podczas realizacji wysokich ścian prostych i zakrzywionych zastosowano systemy wznoszące.

Podczas wykonania zadaszenia o nietypowej geometrii wykorzystano wieże podporowe T-60. System umożliwił realizację stropów o zmiennych wysokościach oraz grubościach. Dostosowując się do wymagań konstrukcji stropów, stosowano wieże pojedyncze bądź rozbudowane struktury o zwiększonej nośności.