Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Filharmonia Podlaska w Białymstoku, Polska

Wieża T-60 - uniwersalne i efektywne podparcie
Główną ideą inwestycji było przeistoczenie funkcjonującej Opery i Filharmonii w Europejskie Centrum Muzyki i Sztuki.

Opis inwestycji

Główną ideą inwestycji było przeistoczenie funkcjonującej Opery i Filharmonii w Europejskie Centrum Muzyki i Sztuki. Projekt miał za zadanie wyeksponować nowe znaczenie obiektu, nadać mu rozmach i ukazać zaskakujące rozwiązania, które wpisują się w tradycje klasyczne i modernistyczne. Ten efekt udało się uzyskać dzięki projektowi znakomitego architekta, profesora Marka Budzyńskiego.

Rozwiązania ULMA

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 9.424 m2, powierzchnia zabudowy - 6.302 m2 a kubatura - 108.868 m3. Gmach mieści sale na 1.000 oraz 200 miejsc. Większość elementów żelbetowych projektu była wykonana w technologii betonu architektonicznego.

Największym wyzwaniem przy realizacji obiektu było postawienie w jednym takcie ścian o wysokości 10 m oraz 15-metrowych słupów z betonu architektonicznego, na których umieszczono prostokątne donice. Do realizacji donic wykorzystano 11-metrowe wieże T-60 oraz deskowanie pionowe.

Najwyższe elementy budynku - ściany Sali Głównej - były betonowane w etapach po 6,6 m wysokości, z wykorzystaniem płyt deskowania ściennego o wymiarach 2 x 3,3 m. Do obsługi robót żelbetowych niezbędne były wiszące pomosty robocze, montowane do ścian żelbetowych wykonanych poniżej. Pomosty te spełniały funkcję podtrzymującą deskowanie oraz stanowiły platformę dla brygad ciesielskich i zbrojarskich.

Podparcia balkonów amfiteatru stanowiły studnie o średnicy wewnętrznej 190 cm i wysokości 4,5 m. Do ich wykonania użyto indywidualnego szalunku radialnego.

Ściana oddzielająca scenę od widowni usytuowana była na rzędnej +16 m i miała wysokość 10,8 m. Jako konstrukcję wsporczą użyto wież T-60, natomiast sama ściana była betonowana w dwóch etapach po 5,4 m, przy użyciu deskowań pionowych.

Do podparcia belki łukowej o przekroju 1 x 2 m i długości 75 m użyto wież T-60 o wysokości około 8 m oraz elementów uniwersalnego deskowania dźwigarowego. Do wykonania stropów belkowo-płytowych użyto wież T-60 o wysokości 10 m oraz lekkich płyt COMAIN.

Belka obwodowa o przekroju 80 x 120 cm była umieszczona na rzędnej +22 m. Do jej podparcia użyto głowic wieszakowych oraz wsporników wykonanych z elementów systemu dźwigarowego.

Wykonywanie ścian wysokich wiązało się z pracą ekip monterskich na dużej wysokości. W celu zapewnienia bezpiecznego montażu na budowę dostarczono system siatek ochronnych SARE.

This project required the construction of very tall walls, with the risk that this type of construction entails for workers. In accordance with the principles that guarantee workplace safety, the necessary protection mechanisms were provided at all times, such as SARE safety system nets, without having their use interfere in the progress of the construction work.