Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Uniwersytet Pacyfiku w Limie, Peru

Optymalne wykorzystanie sprzętu
Budynek Uniwersytetu powstał na działce o powierzchni 2010 m². Obiekt posiada 6 kondygnacji naziemnych i 6 podziemnych o łącznej powierzchni 17 000 m².

Opis inwestycji

Budynek Uniwersytetu powstał na działce o powierzchni 2010 m². Obiekt posiada 6 kondygnacji naziemnych i 6 podziemnych o łącznej powierzchni 17 000 m2.

Rozwiązania ULMA

Przy realizacji tej inwestycji położono szczególny nacisk na maksymalne wykorzystanie dostępnego sprzętu. Odpowiednia organizacja transportów pozwoliła na ograniczenie nakładów na robociznę i przyspieszyła realizację.

Ściany obiektu wykonano przy użyciu lekkiego deskowania do montażu ręcznego NEVI, niewymagającego dużej ilości dodatkowego osprzętu. Płyty, ze względu na ich niewielką wagę, pracowały w zestawach o wymiarach 8 × 4 m, które przenoszono za pomocą żurawia.

Stropy oraz podciągi zrealizowano przy użyciu deskowania ENKOFLEX na podporach ALUPROP.

Firma ULMA dostarczyła także rusztowanie modułowe BRIO, które posłużyło do wykonania schodni do komunikacji pionowej oraz wież podporowych. Deskowanie COMAIN posłużyło do formowania belek, ścian oraz słupów o mniejszych przekrojach.