Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Hala widowiskowo-sportowa w Las Palmas, Gran Canaria, Hiszpania

Prestiżowy obiekt sportowy na Wyspach Kanaryjskich
W Las Palmas - mieście gospodarzu Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn w 2014 roku - rozpoczęła się realizacja jednej z najważniejszych inwestycji na wyspie.

Opis inwestycji

W Las Palmas - mieście gospodarzu Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn w 2014 roku - rozpoczęła się realizacja jednej z najważniejszych inwestycji na wyspie. Gotowa hala pomieści od 10 000 do 11 000 widzów. Na terenie kompleksu będą odbywać się zarówno imprezy sportowe (turnieje koszykówki, siatkówki, tenisa, itd.) jak i kulturalne.

Budynek powstaje na planie prostokąta o wymiarach 123,5 × 93 m. Jego wysokość wynosi 24 m. Podziemne kondygnacje znajdują się na głębokości od 5,4 do 12,36 m pod powierzchnią terenu.

Elewacje wykonano ze ścian żelbetowych o grubości 20 cm wzmocnionych przyporami o wymiarach 0,5 × 3,8 m, rozstawionych co 6 m.

Grubość przypór stopniowo maleje wraz ze zwiększającą się wysokością elementu. Na szczytach przypór zostaną osadzone kratownice podtrzymujące zadaszenie.

Rozwiązania ULMA

Dostarczone deskowanie ścienne ENKOFORM VMK musiało spełnić określone wymagania wynikające ze specyfiki obiektu:

    • Narzucone przez projekt rozmieszczenie dylatacji pionowych i poziomych.
    • Równomierne rozłożenie otworów na ściągi w pionie i poziomie.
    • Ograniczenie ilości i wielkości otworów po stożkach kotwiących AWF, stosowanych w osiach ściągów.

Specyfikacja deskowań do wykonywania ścian:

    • Strona zewnętrzna realizowana była za pomocą zespołów płyt o powierzchni 21 m² ustawianych na konsolach wznoszących.
    • Strona wewnętrzna wymagała zastosowania systemu pomostów zapadkowych, których głowice opierano na składanych wspornikach.