Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Stadion Legii w Warszawie, Polska

Szeroki front robót prowadzonych jednocześnie
Celem rozbudowy i modernizacji stadionu Legii było spełnienie wymagań przewidzianych dla rozgrywek pucharu UEFA oraz Ligi Mistrzow.

Opis inwestycji

Celem rozbudowy i modernizacji stadionu Legii było spełnienie wymagań przewidzianych dla rozgrywek pucharu UEFA oraz Ligi Mistrzow. Przebudowa zakładała zburzenie trzech trybun, a z konstrukcji czwartej, zachodniej trybuny pozostawienie jedynie zabytkowej elewacji. Przestrzeń pod trybuną wschodnią i południową przeznaczono na garaż dla ok. 790 samochodow. Pod trybuną połnocną znalazły się pomieszczenia klubowe i usługowe, natomiast pod zachodnią zostały zlokalizowane pomieszczenia zaplecza gastronomicznego, szatnie dla zawodnikow i obsługi, sale ćwiczeń i odnowy biologicznej, centrum prasowe, restauracja i głowny podjazd dla gości honorowych.

W rzucie obiekt ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 215 x 183 m. Stadion docelowo pomieści ponad 30 tys. widzow. Wszystkie miejsca siedzące na nowych trybunach zostały zadaszone.

Rozwiązania ULMA

Prace żelbetowe rozpoczęły się jednocześnie na trzech trybunach (połnocnej, południowej i wschodniej). Płyty i ławy fundamentowe, ściany oraz szyby windowe wykonywano przy użyciu systemu deskowania ściennego NEVI. Z uwagi na wymogi architektoniczne nie pozwalające na użycie ściągow, słupy monolityczne 60 x 80 cm wykonano w systemie ORMA. Możliwe jest wowczas uzyskanie maksymalnego wymiaru słupa 115 x 115 cm.

Stropy żelbetowe wykonywano głownie w systemie dźwigarkowym ENKOFLEX. Przy realizacji stropow oraz wylewanych belek wymagających wysokich podparć znalazły rownież zastosowanie podpory aluminiowe ALUPROP oraz wieże T-60.

Bardzo ciekawym elementem wykonanym w technologii monolitycznej był “ring” - konstrukcja żelbetowa, belkowo-płytowa, złożona z dwoch belek obwodowych ze stropem pomiędzy nimi, stanowiąca podparcie dla montowanej poźniej stalowej konstrukcji dachu. Ring znajduje się ponad 20 m nad podłożem i ponad 12 m nad stropem drugiej kondygnacji. Jako podparcie zastosowano kombinację wież T-60, systemu ALUPROP oraz deskowania dźwigarkowego.

Z uwagi na napięty harmonogram prac inne elementy konstrukcyjne pod “ringiem”, jak na przykład schody na trybuny czy wylewane podciągi wykonywano rownolegle. Niemal jednoczesna realizacja “ringu” na 3 trybunach wymagała dużego zaangażowania logistycznego i sprzętowego. Elementy systemowe wykorzystano rownież do podparcia montażowego stalowych dźwigarow kratowych, stanowiących głowne elementy nośne dachu nad trybunami. Prace montażowe były prowadzone w siedmiu etapach.

Łącznie należało podeprzeć 19 dźwigarow typowych o długości ok. 40,3 m i ciężarze ok. 540 kN każdy oraz 4 dźwigary narożne o długości ok. 57 m i ciężarze ok. 770 kN każdy. Jako głowne podpory montażowe dźwigarow zastosowano wieże systemu MK, ustawiane - w zależności od etapu - na stopniach trybun lub na poziomie podłoża. Wymiary wież w rzucie wynosiły 2,2 x 2,2 m, a wysokość od 19,2 m do 26,5 m.

Elementy systemu MK były wstępnie montowane w pozycji poziomej w trzy segmenty, a następnie przy pomocy żurawia ustawiane na miejscu docelowym i łączone w pionie. Dzięki wyposażeniu wież w wewnętrzne elementy komunikacji pionowej - drabiny oraz pomosty robocze wraz z poręczami, montaż wież odbywał się zgodnie z przepisami BHP, bez konieczności użycia dodatkowych schodni. Jako pomocnicze podpory montażowe dźwigarow dachowych zostały użyte wieże T-60 ustawione na “ringu”. Do podparcia stopni trybun zastosowano wieże T-60 oraz podpory aluminiowe ALUPROP.