Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wieża kontroli lotów na lotnisku w Poznaniu, Polska

Realizacja ścian łukowych na znacznej wysokości
Na terenie portu lotniczego Poznań-Ławica powstaje niemal 36-metrowa wieża kontroli lotów.

Opis inwestycji

Na terenie portu lotniczego Poznań-Ławica powstaje niemal 36-metrowa wieża kontroli lotów. Inwestycję realizuje SKANSKA S.A. na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Obiekt został zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej monolitycznej przez firmę inżynierską PROCHEM. Podstawę wieży stanowi budynek techniczno-administracyjny z podziemiem, natomiast bryła powyżej ma kształt nachodzących na siebie stożków. Zlokalizowany wewnątrz trzon żelbetowy umożliwi komunikację z salą operacyjną do sprawowania kontroli nad ruchem lotniczym, która spełnia również funkcję socjalno-wypoczynkową. Na samym szczycie wieży zaprojektowano taras. Łączna kubatura obiektów wyniesie 13,7 tys. m3, natomiast po- wierzchnia użytkowa około 2,5 tys. m2.

Rozwiązania ULMA

Do wykonania fundamentów wieży wykorzystano lekkie deskowania ścienne COMAIN, natomiast ściany budynku techniczno-administracyjnego oraz ściany proste wieży wzniesiono przy użyciu systemu ORMA.

Największe i zarazem najciekawsze wyzwanie dla dostawcy deskowań stanowiła realizacja ścian łukowych na poziomach +4,2 m i +21,7 m oraz trzonu komunikacyjnego usztywnionego żyletkami. Żyletki wylewano w dwóch taktach – 6,6 m wysokości każdy – przy wykorzystaniu płyt ORMA z nadstawkami.

Na wysokości +21,7 zaprojektowano ścianę łukową opartą na wieżach T-60, wykorzystanych w pierwszym etapie do wykonania stropu. Deskowanie radialne wyparto przy zastosowaniu kozłów oporowych skonstruowanych z elementów systemu MK i podpór E. Ze względu na usytuowanie wieży na niezabudowanej przestrzeni zaprojektowano system stężeń umożliwiających prace w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Do komunikacji pionowej służyła schodnia BRIO o wysokości 16 m.