Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Metro w Rio de Janeiro - Linia 4, Rio de Janeiro, Brazylia

Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Brazylii
Budowa czwartej linii metra w Rio de Janeiro obejmuje realizację odcinka o długości 16 km oraz 6 stacji.

Opis

Dążąc do przyspieszenia wzrostu gospodarczego kraju, rząd Brazylii zdecydował się skoncentrować swoje inwestycje w sektorze infrastruktury, a w szczególności na systemie miejskiego transportu publicznego. ULMA bierze udział w projektach związanych z metrem w dwóch najbardziej zaludnionych metropoliach, São Paulo i Rio de Janeiro.

Budowaczwartejliniimetra w Rio de Janeiro obejmujerealizacjęodcinka o długości 16 km oraz 6 stacjipomiędzydzielnicąIpanemaa stacjąJardimOceâniconawschodziemiasta: JardimOceânico, São Conrado, Gávea, Antero de Quental, Jardim de Alah y NossaSenhora da Paz. Rozbudowana zostanie także stacja General OsórioPo ukończeniu tego odcinka będzie możliwe przewożenieok. 300 000 pasażerów dziennie.

Rozwiązania ULMA

Podstawowym wymogiem budowy było dostarczenie rozwiązań gwarantujących odpowiednią rotację sprzętu oraz ograniczenie niezbędnych kosztów do minimum. Na budowie znalazły zastosowanie takie systemy, jak ENKOFORM VMK, deskowanie ramowe ORMA, stoliki VR i podpory ALUPROP.

Ściany boczne tuneli o wysokości 5,7 m wykonane zostały przy użyciu deskowania ściennego ORMA. Elementy pionowe zostały zrealizowane w dwóch taktach. W pierwszym deskowanie ścienne zostało wyparte na kozłach oporowych SMK, w drugi – ustawione na konsolach dla deskowań jednostronnych SBF.

Utrzymanie rotacji deskowania na odpowiednim poziomie oraz wymóg podwyższonej jakości powierzchni betonu dla środkowych filarów tunelu zapewniło użycie deskowania uniwersalnego ENKOFORM VMK na pełną wysokość elementów wynoszącą 5,5 m.

Stropy stacji zostały zrealizowane przy użyciu stolików VR ustawianych na podporach ALUPROP. Stoliki o powierzchni 3x3m i wysokości 5,5 m przestawiane były za pomocą wózków bocznych VR.