Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Dworzec Autobusowy w Pampelunie, Hiszpania

Indywidualne rozwiązania przy realizacji dużego projektu
Dworzec autobusowy w Pampelunie znajduje się w centrum miasta. Obiekt położony jest w historycznej okolicy otoczonej murem i terenami zielonymi.

Opis inwestycji

Dworzec autobusowy w Pampelunie znajduje się w centrum miasta. Obiekt położony jest w historycznej okolicy otoczonej murem i terenami zielonymi.

Podziemny projekt wykonywano z uwzględnieniem planów renowacji jednego ze skrzydeł Cytadeli Pampeluńskiej - skrzydła Santa Lucía. Obiekt posiada trzy kondygnacje podziemne, na których mieszczą się: parking na 598 miejsc, biura oraz dworzec z 28 miejscami dla autobusów i 24 miejscami dodatkowymi.

Wymagana przestrzeń dla ruchu pojazdów wymusiła na konstruktorach obiektu zastosowanie innowacyjnych i indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych. Charakterystycznym elementem nowego dworca jest belka obwodowa, oparta na belkach ułożonych radialnie na słupie centralnym, bez dodatkowych podpór. Element ma wysokość 6 m i średnicę 2 m. Strunobetonowa konstrukcja składa się z 16 belek ułożonych radialnie w formie gwiazdy. Każda z belek ma długość 26 m. Do wykonywania konstrukcji użyto 2.000 ton mieszanki betonowej. Konstrukcja nie posiada żadnych pośrednich słupów podporowych, co zapewnia wolną przestrzeń do manewrowania autobusami.

Rozwiązania ULMA

Do realizacji trzonu obiektu zastosowano deskowanie dźwigarkowe ENKOFORM HMK, które oparto na wieżach podporowych.

Na obwodzie konstrukcji zastosowano system ENKOFORM HMK, oparty na kombinacji wież podporowych oraz stężanych podpór aluminiowych ALUPROP. Do stropów wykorzystano deskowanie kasetonowe RECUB, które oparto na podporach SP.

Ściany wykonano z zastosowaniem deskowania ramowego ORMA, uzyskując wysoką jakość powierzchni betonu. Dla ścian jednostronnych zastosowano system kozłów oporowych. Przy wznoszeniu słupów wykorzystano system CLR. Słupy posiadające głowice zostały wykonane za pomocą systemów ENKOFLEX i ORMA.