Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

ECE Thier Areal w Dortmund, Niemcy

Dostawa rozwiązań indywidualnych
Thier Areal w Dortmundzie to jedno z największych i najnowocześniejszych centrów handlowych w Niemczech.

Opis inwestycji

Thier Areal w Dortmundzie to jedno z największych i najnowocześniejszych centrów handlowych w Niemczech.

Budynek ma cztery kondygnacje o łącznej powierzchni 33 000 m2, z czego 5000 m2 stanowią biura. Na terenie centrum handlowego zlokalizowane są 150 sklepy, restauracje oraz 3-poziomowy parking na 700 miejsc postojowych. Do budowy wykorzystano 50 000 m3 betonu i 7400 ton stali.

Rozwiązania ULMA

Ograniczona ilość miejsca na budowie potrzebnego do składowania dostarczanego sprzętu wymusiła na dostawcy opracowanie harmonogramu dostaw, dostosowanego do prędkości robót. 

Szeroki zakres dostępnych płyt systemu ORMA pozwolił na dopasowanie deskowania do złożonych kształtów i wymiarów ścian nośnych oraz klatek schodowych. Formowanie naroży różnych od 90º realizowane było przy użyciu niewielkiej ilości akcesoriów dodatkowych, co wpłynęło na tempo prowadzonych prac.

Część ścian obiektu była wykonywana w technologii betonu licowego. Do realizacji ścian radialnych wykorzystano system indywidualny na bazie prostych w montażu płyt wyprofilowanych pod konkretny promień.

Do wykonania słupów żelbetowych zastosowano deskowanie słupowe F-4 oraz rozwiązanie indywidulane na bazie stolików VR, które wykorzystano do formowania głowic na słupach.

Stropy wykonano przy użyciu deskowania ENKOFLEX na podporach EP lub na wieżach T-60 w przypadku większych wysokości.