Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Miernik Siły na Ściągu

Element pomocniczy, umożliwiający kontrolę siły występującej w ściągu podczas betonowania elementu żelbetowego.
Element pomocniczy, umożliwiający kontrolę siły występującej w ściągu podczas betonowania elementu żelbetowego.

Mierniki Siły na Ściągu umożliwiają badanie sił występujących w ściągach podczas betonowania elementów żelbetowych. Poprzez wartości sił w ściągach określana jest wielkość parcia, jakim obciążane jest aktualnie deskowanie. Ograniczenie prędkości betonowania w odpowiednim momencie pozwala na uniknięcie awarii.

Element znajduje zastosowanie podczas wykonywania wysokich elementów żelbetowych, w szczególności słupów, gdzie występuje ryzyko przekroczenia maksymalnego parcia betonu.

Mierniki wykorzystywane są również podczas realizacji elemetów z wysokimi wymaganiami dotyczącymi powierzchni betonu.

  • Zakres pomiaru od 0 do 250 kN
  • Współpraca ze ściągami DW15; DW20 oraz DW26,5
  • Możliwość kontroli siły w ściągach podczas betonowania (pośrednia kontrola parcia betonu).
  • Prosty montaż na dowolnym deskowaniu ściennym.