Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wózki formowania wspornikowego CVS

2015-07-30
Sprawdzone rozwiązanie systemowe do realizacji mostów wykonywanych metodą nawisową.

Wózki CVS to struktury przejezdne wyposażone w układ hydrauliczny, zintegrowane z deskowaniem i przeznaczone do realizacji ustrojów nośnych mostów metodą nawisową. Technologia ta polega na niezależnym betonowaniu kolejnych segmentów płyty mostu po obu stronach obiektu, w ich docelowym położeniu, dzięki możliwości zamocowania wózków do uprzednio zrealizowanego modułu. Metoda nawisowa znajduje najczęściej zastosowanie podczas budowy mostów i wiaduktów nad akwenami, dolinami rzek czy też w trudnym terenie, gdzie wykorzystanie rusztowań stacjonarnych pociągałoby za sobą problemy techniczne i ogromne koszty. Jest dedykowana do realizacji przęseł o rozpiętości do 200 m i wysokości filarów przekraczającej 50 m.

Wózki CVS ULMA, dostępne w dzierżawie, z powodzeniem zadebiutowały na skomplikowanych budowach mostów w Kanadzie, Czechach i Peru, a obecnie pracują także w Brazylii i Kolumbii. Podstawowe elementy wózków CVS stanowią: układ kratownic nośnych, układy jezdne i hydrauliczne oraz deskowanie płyty jezdnej, płyty dennej i ścian wraz z systemem podestów roboczych. Modułowa konstrukcja wózka CVS opiera się na elementach systemu MK i pozwala na elastyczne dopasowanie układu do ustrojów o zróżnicowanym przekroju oraz zmiennej wysokości i rozpiętości przęseł. Zastosowanie elementów standardowych oraz ograniczenie ich ilości do niezbędnego minimum przyczynia się z kolei do istotnej redukcji kosztów i ciężaru sprzętu w porównaniu do wózków produkowanych na zamówienie jednej konkretnej budowy.