Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Większa wydajność dzięki rozwojowi i wdrożeniu metodologii BIM

2019-12-07
BIM stanowi odpowiedź na zmiany w kulturze i relacjach zachodzące w branży budowlanej. To platforma współpracy, która integruje wszystkie podmioty zaangażowane w planowanie i przebieg danego projektu od początku do końca.

BIM pozwala na generowanie szczegółowych informacji na temat obiektów budowlanych w ciągu pełnego cyklu ich życia oraz na zarządzanie zgromadzoną informacją. Wszystkie osoby zaangażowane w dany projekt mają dostęp do  informacji i mogą je analizować i aktualizować w czasie rzeczywistym ponieważ dane o modelu 3D znajdują się w obrębie platformy umożliwiającej współpracę.

Plan wdrożeniowy BIM zawiera ogólny opis danego projektu, definiuje role i obowiązki niezbędne do wspólnego planowania, zarządzania i dalszych procesów, śledzi wszystkie zmiany zaproponowane i zaakceptowane przez uczestników oraz wyraźnie zwiększa zarówno wydajność, jak i produktywność, maksymalizując wykorzystanie zasobów i zarządzając czasem w sposób bardziej efektywny. BIM działa zgodnie z zasadami Lean Manufacturing, które zapewniają tworzenie maksymalnej wartości przy możliwie najmniejszych zasobach oraz eliminację niepotrzebnych operacji i procedur w procesie produkcji, a tym samym skrócenie czasu i kosztów.

ULMA rozwija i wdraża metodologię BIM, oferując coraz większy zakres usług i rozszerzając jej zasięg na kolejne kraje i projekty, aczkolwiek tempo wdrażania uzależnione jest od popytu. Początkowo metodologia ta była stosowana w ograniczonej liczbie państw i dotyczyła tylko najbardziej złożonych projektów o wysokich wymaganiach logistycznych i technicznych, gdzie prawidłowe rozumienie procesu inwestycyjnego i skoordynowana praca podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcie miały kluczowe znaczenie.

Renowacja budynku Ágora w Miasteczku Nauki i Sztuki w Walencji, centrum handlowe Prado na stadionie Velodrome w Marsylii, Caleido Tower w Madrycie, Skyliner w Warszawie (wykorzystanie modelu BIM do celów wewnętrznych) i Lola Tower w Meksyku to przykłady takich projektów. W każdym z tych przedsięwzięć metodologia BIM ułatwiła współpracę, pozwalając na przejrzystą wymianę informacji, usprawnienie procesu budowlanego i stworzenie trwałych relacji pomiędzy klientami i współpracownikami.

Bliska i stała współpraca z klientami definiuje filozofię naszej pracy. Aktualnie ULMA opracowała narzędzia mające na celu ułatwienie pracy z BIM, w tym bezpłatną bibliotekę naszych systemów deskowań i rusztowań, którą można pobrać na swój komputer i zintegrować z modelami wykonanymi w programie Revit®. Narzędzia te będą udostępnione w Sekcji Klienta na stronie ULMA, gdzie będą stale aktualizowane.