Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Zrównoważony rozwój w ULMA

2023-09-27
Zrównoważony rozwój zdefiniowany został po raz pierwszy w Raporcie Brundtland jako „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Ten raport ONZ zatytułowany „Nasza wspólna przyszłość” został opracowany w 1987 roku przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju.

Od tego czasu międzynarodowe konferencje i porozumienia aktualizowały koncepcję zrównoważonego rozwoju (Inicjatywa Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, Europejski Zielony Ład itp.). ULMA dostosowała swoją strategię do realizacji ich postanowień.

Zrównoważony rozwój obejmuje działania mające na celu zapewnienie równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko i jakością życia społeczeństwa.   

Stanowi on część filozofii i misji ULMA, która prowadzi działalność z uwzględnieniem kryteriów ESG, obejmujących zagadnienia środowiskowe, społeczną odpowiedzialność biznesu i ład korporacyjny.  

Jako odpowiedzialny producent dbamy o to, by zarówno nasze produkty, jak i procesy produkcyjne były zgodne z Międzynarodową Normą Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Projektując nasze produkty stawiamy na trwałość, aby uzyskać jak najwyższy stopień ich wykorzystania.

Zapewniamy także wysoki poziom recyklingu produktów. Około 90 % surowców, których używamy do produkcji naszych deskowań, rusztowań i podpór to stal i aluminium nadające się do recyklingu. Oferowane przez  nas  belki drewniane i sklejka trójwarstwowa posiadają certyfikaty PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) oraz FSC (Forest Stewardship Council),  potwierdzające, że produkty zostały wykonane z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł i pozwalające na weryfikację pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetworzenia i przepływu. Zakres certyfikacji PEFC oferowanych przez firmę ULMA produktów obejmuje belki drewniane VM-20 oraz sklejkę trójwarstwową, natomiast certyfikat FSC dotyczy sklejki fenolowej. Dzięki tym certyfikacjom produktów z drewna ULMA wspiera odpowiedzialne zarządzanie gospodarką leśną.

Zgodnie z Rozporządzeniem Europejskim 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (Taksonomia) jedna z gałęzi naszej działalności polega na naprawie, konserwacji i regeneracji produktów dostarczanych naszym klientom. Dzięki tym procesom, a także innym procesom logistycznym, stosując zasady zrównoważonego rozwoju, możemy prowadzić działalność w pełni zgodną z celami Taksonomii i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym:

  • Przedłużyć żywotność naszych produktów.
  • Zwiększyć intensywność wykorzystania naszego sprzętu na wynajem.
  • Zwiększyć możliwości ponownego wykorzystania naszych produktów.
  • Przekształcić produkty, których nie można już ponownie wykorzystać, w inne produkty.
  • Oddać do recyklingu i odzysku produkty, których nie można ponownie wykorzystać.

Wszystko to pozwala nam na uzyskanie wysokiego wskaźnika ponownego użycia naszych produktów na wynajem na poziomie 98% i wskaźnika recyklingu powyżej 90% po zakończeniu ich przydatności. W tej kwestii nasze zakłady w Oñati y Ajofrín otrzymały certyfikat systemu gospodarki odpadami „Zero waste” przyznany przez AENOR. Certyfikat ten potwierdza odzysk ponad  90% odpadów powstałych w zakładach ULMA do produkcji i naprawy konstrukcji metalowych dla budownictwa.

Warto wspomnieć o modelowaniu BIM, które coraz częściej wykorzystywane jest w projektach, w które jesteśmy zaangażowani. Pozwala nam ono zoptymalizować zasoby niezbędne do budowy konkretnego obiektu dzięki analizie różnych rozwiązań i symulacji przed jego realizacją.

Według Instytutu WordlWatch sektor budowlany jest odpowiedzialny za 39% emisji dwutlenku węgla związanej z energią i procesami. Ten wysoki odsetek wynika z procesów dotyczących produkcji i transportu materiałów budowlanych oraz prac związanych z ich wykorzystaniem na budowie. Są to kwestie, o które szczegółowo dbamy, dążąc do wspólnego celu jakim jest ograniczenie źródeł emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie ze swoją strategią zrównoważonego rozwoju ULMA podejmuje różnego rodzaju działania, aby jak najbardziej zbliżyć się  do celu zerowej emisji netto.

Wiemy, że każdy podejmowany przez nas krok wspiera i wzmacnia wspólne zaangażowanie w budowanie fundamentów dla zrównoważonego rozwoju naszej planety. Dlatego też oprócz wprowadzania działań przyczyniających się do osiągnięcia pozytywnego wpływu na środowisko, wspieramy także naszych klientów w stosowaniu metod zrównoważonego budownictwa, które potwierdzają certyfikaty BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) oraz LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Wieżowiec Skyliner, Galeria Młociny i Budynek EuroCentrum znajdujące się w Warszawie, Wieżowiec Ichma w Limie czy World Trade Center w Utrechcie to tylko niektóre z przykładów inwestycji z zielonym certyfikatem, w których realizacji brała udział ULMA.