Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Rusztowanie podwieszane BRIO w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Św. Trójcy w Warszawie

2017-03-21
Projekt rusztowań przygotowany przez firmę ULMA na potrzeby realizacji prac remontowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Św. Trójcy przy pl. Małachowskiego 1 w Warszawie po raz kolejny dowiódł ogromnej elastyczności systemu BRIO podczas adaptacji do zróżnicowanej geometrii konstrukcji oraz ograniczeń odnośnie jej posadowienia.

Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Trójcy w Warszawie zbiega się z 500. rocznicą wystąpienia zakonnika Marcina Lutra, który w 1517 r. przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez o odpustach, rozpoczynając w ten sposób rozłam kościoła w Europie.

Zakrojone na szeroką skalę prace budowlane obejmują: wymianę blachy dachowej kopuły kościoła, renowację elewacji, naprawy tynkarskie ścian wewnątrz i na zewnątrz kościoła oraz uzupełnienia sztukatorskie płaskorzeźb wraz z nałożeniem tynków akustycznych na kasetonach wewnątrz całej kopuły obiektu sakralnego.

Projekt rusztowania przygotowany przez firmę ULMA zakładał wykonanie czterech podpór z wież BRIO o wysokości do 26,5 m, jak również ażurowej konstrukcji przestrzennej, podwieszanej platformy rusztowaniowej na wysokości 8 m (wykonanych także przy użyciu systemu BRIO) oraz platform roboczych wokół remontowanych ścian.

Więcej o projekcie: Kościół Ewangelicko - Augsburski Św. Trójcy w Warszawie