Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

ONADEK, nowoczesne rozwiązanie do realizacji stropów.

2022-07-19
System stropowy ONADEK to innowacyjne rozwiązanie, które łączy w sobie cechy deskowań tradycyjnych i panelowych, a dzięki prostej i intuicyjnej budowie opartej na głowicy opadowej umożliwia szybsze i wydajniejsze prowadzenie prac na budowie.

Co skłoniło firmę ULMA do wprowadzenia nowego deskowania stropowego na rynek?

Coraz częściej wykonawcy poszukują na rynku nowych rozwiązań, które usprawniłyby i przyspieszyły prace szalunkowe, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz bez wymagań w zakresie dodatkowych szkoleń. Odpowiedzią firmy ULMA jest deskowanie ONADEK, łączące cechy rozwiązań tradycyjnych oraz panelowych, dobrze znanych na rynku. System ONADEK jest prostym deskowaniem modułowym z głowicami opadowymi. Zdefiniowane sekcje umożliwiają sprawne i bezproblemowe układanie deskowania. Natomiast głowice opadowe, podobne jak w systemach panelowych, takich jak nasze CC-4, pozwalają na wcześniejsze opuszczenie części nośnej deskowania i wykorzystanie jej na kolejnym etapie budowy. Rozwiązanie stanowi znakomity kompromis pomiędzy aspektami ekonomicznymi a ergonomią pracy.

Jakie cechy są najbardziej doceniane przez kierownictwo budowy?

Doceniana jest przede wszystkim prosta konstrukcja deskowania oraz szybsze tempo prowadzenia prac szalunkowych. Projekt deskowania zakładał stworzenie systemu montowanego intuicyjnie. W celu zapoznania pracowników z elementami systemu i sposobem montażu wystarczy przeprowadzić jedynie szkolenie wprowadzające. Krótki instruktaż wystarczy, aby pracownik rozpoznawał elementy i poznał sposób ich montażu. Ważnym aspektem dla kierownictwa budowy jest również odpowiednia wydajność montażu deskowania i możliwość jak najszybszego jego wykorzystania na kolejnym etapie dzięki zastosowaniu głowic opadowych. Podstawowa sekcja pozwala na zaszalowanie stropu o powierzchni aż 5 m² przy zastosowaniu mniejszej liczby podpór w porównaniu z dostępnymi na rynku tradycyjnymi rozwiązaniami.

Czy szybsza praca nie wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa prac przy deskowaniu?

Szybsza wykonywanie prac szalunkowych nie zawsze musi stać w konflikcie z odpowiednim poziomem bezpieczeństwa. System doceniany jest za możliwość montażu całej konstrukcji nośnej z poziomu stropu, na którym jest ustawiany. W czasie montażu elementy są wstępnie zawieszane na belkach głównych deskowania, a następnie podnoszone i układane w docelowym miejscu za pomocą specjalnych wideł. Podczas rozszalunku, w momencie opuszczania głowic, wszystkie elementy deskowania oraz płyty drewniane poszycia zabezpieczone są przed upadkiem z wysokości. Cała konstrukcja pozostaje stabilna i stanowi zabezpieczenie dla poszycia, które zdejmowane jest w następnym kroku. Nadmienię, że na budowach zauważono mniejsze zużycie poszycia i mniejszą ilość zniszczonych płyt drewnianych.

Jakie zalety deskowania ONADEK mogą doceniać montażyści?

Z opinii zbieranych z budów wynika, że pracownicy doceniają m.in. niewielki ciężar elementów, możliwość łatwego wykonywania uzupełnień oraz dużą przestrzeń roboczą pod deskowaniem. Najcięższym elementem jest belka główna deskowania, o długości 2,5 m. Element waży jedynie 17 kg, co pozwala na swobodny jego montaż nawet przy realizacji wyższych kondygnacji. Wspomniana wcześniej uwaga o prostej i intuicyjnej budowie deskowania odnosi się również do rozwiązań systemowych. Wszelkiego rodzaju uzupełniania, bez względu na to, czy będą przy słupach czy przy ścianach, wykonywane są przy użyciu tego samego zestawu elementów. 

Czy deskowanie modułowe, jakim jest ONADEK, sprawdzi się na bardziej złożonych geometriach stropu?

Deskowania modułowe ze względu na zdefiniowane sekcje mają swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o szalowanie bardziej wymagających geometrii. Sekcje bardzo dobrze wypełniają duże, rozległe powierzchnie. System ONADEK został zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć miejsca do uzupełnień pozasystemowych. Układane na belkach głównych belki uzupełniające, stosowane w strefach przysłupowych i przyściennych, montowane są na zakład, co pozwala na odpowiedni dobór szerokości podparcia. Daje to szeroki zakres możliwości dla montażystów, jak w przypadku deskowań dźwigarowych. Dodatkowo, bardzo dobrze ocenianym rozwiązaniem jest możliwość zastąpienia belek uzupełniających tradycyjnymi dźwigarkami drewnianymi.

Podsumowując, jak ocenia Pan odbiór deskowania ONADEK po jego wdrożeniu na rynek?

W przypadku wprowadzania nowych produktów na rynku budowlanym należy zawsze liczyć się z trudnościami wynikającymi z przyzwyczajeń do znanych rozwiązań oraz z obawami przed zmianami. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy, które zdecydowały się na wybór deskowania na swoich budowach, nie zawiodły się. System ONADEK stanął na wysokości zadania. Wiele firm, na których budowach był już stosowany, doceniło szybkość i bezproblemowość montażu tego systemu i zdecydowało się na zastosowanie go na kolejnych budowach. System doskonale sprawdził się już na przykład na rynku niemieckim i nie mamy wątpliwości, że ONADEK zawita na polskich budowach na stałe.

Odkryj jakie zalety niesie ze sobą użytkowanie deskowania ONADEK w tym video