Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Model gospodarki o obiegu zamkniętym, jeden z głównych filarów strategii zrównoważonego rozwoju ULMA

2024-04-16
W tym tygodniu w Brukseli odbywa się Światowe Forum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – spotkanie, którego celem jest promowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a także wymiana informacji na temat innowacji i postępów we wprowadzaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w merytorycznej debacie oraz wymianie najlepszych praktyk.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, zgodnie z definicją Fundacji Ellen MacArthur, to „szereg rozwiązań systemowych, które odpowiadają globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatyczne, utrata różnorodności biologicznej, produkcja odpadów i zanieczyszczenie powietrza”.

W przeciwieństwie do modelu linearnego, gospodarka o obiegu zamkniętym opiera się na trzech zasadach: redukuj ilość odpadów i zanieczyszczeń, ponownie wprowadzaj do obrotu produkty i materiały oraz poddawaj je recyklingowi. Od czasu pierwszej wzmianki w 1989 roku przez Pearceya i Turnera koncepcja ta stale się rozwija i stała się częścią głównego nurtu strategii zrównoważonego rozwoju zarówno politycznego, jak i biznesowego. Od pierwszej zasady 3R (redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi) idea ta ewoluowała i obejmuje obecnie wszystkie etapy procesu produkcji i konsumpcji, obejmując obecnie aż 9R: przemyśl jeszcze raz, użyj ponownie, napraw, przywróć do użytku, zregeneruj, zredukuj, znajdź nowe zastosowanie, poddaj recyklingowi i odzyskaj.

W ULMA od lat stosujemy model gospodarki o obiegu zamkniętym. Główna część naszej działalności to wynajem rusztowań, deskowań i systemów podparć. Przeprowadzamy także niezbędne prace konserwacyjne naszego sprzętu, aby przedłużyć jego żywotność i utrzymać w optymalnym stanie technicznym tak długo, jak to możliwe.

Ponadto dążymy do ograniczania zużycia surowców poprzez wprowadzanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym już na etapie projektowania, ograniczając ilość surowców potrzebnych do wytworzenia naszych produktów oraz dążąc do wydłużenia ich okresu użytkowania.

Wreszcie, kierując się kolejną z zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, staramy się minimalizować ilość wytwarzanych przez nas odpadów. Dlatego posiadamy certyfikat Zero Waste zarówno w naszej fabryce zlokalizowanej w Oñati, jak i w naszym głównym magazynie, zlokalizowanym w Ajofrín w Toledo. Certyfikat ten potwierdza, że odzyskujemy co najmniej 90% wytwarzanych odpadów. W naszym przypadku jest to 92% odzysku odpadów w fabryce i 97% w magazynie w Toledo.

W ten sposób staramy się stosować w naszej działalności gospodarkę o obiegu zamkniętym w sposób przekrojowy, co stanowi jeden z głównych filarów naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy częścią transformacji, która z każdym dniem staje się coraz silniejsza i promuje rozwój gospodarczy, który nie wyczerpuje zasobów naturalnych, ale szanuje zarówno środowisko, jak i ludzi.

Inicjatywy globalne, takie jak coroczne Światowe Forum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, pomagają promować tę koncepcję we wszystkich sektorach gospodarki i skupiają podmioty o różnej wiedzy specjalistycznej i zainteresowaniach, takie jak środowisko akademickie, przemysł, władze publiczne i społeczeństwo obywatelskie.