Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Elektrownia w Kozienicach

2014-02-01
W Świerżach Górnych koło Kozienic w woj. mazowieckim znajduje się druga co do wielkości elektrownia w Polsce, a największa jeżeli chodzi o wielkość mocy zainstalowanej w elektrowniach opalanych węglem kamiennym. Sama elektrownia zaczęła funkcjonować w 1972 roku wraz z oddaniem do eksploatacji pierwszego bloku.

Obecnie działa w niej 10 bloków o łącznej mocy 2913 MW, co stanowi około 8% produkcji energii elektrycznej w Polsce. Od 2012 roku w Kozienicach trwa budowa nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW, co zwiększy produkcję o około 5% w skali krajowej.

ULMA Construccion Polska SA dostarcza sprzęt do budowy następujących elementów tej inwestycji: fundamentu kotła, instalacji odsiarczania spalin, budynku urządzeń elektrycznych oraz chłodni kominowej. 

Fundament kotła ma w planie wymiary 87,1 m x 63,35 m oraz wysokość od 3,0 do 6,0 m, co wymaga ułożenia w jednym takcie ponad 20 tys. m3 mieszanki betonowej. Do realizacji fundamentu zastosowano deskowanie ramowe PRIMO oraz kozły oporowe SMK. W płycie fundamentu zaprojektowano kanały kablowe o wysokości 3,3 m, do wykonania których ULMA dostarczyła specjalne rozwiązanie na traconych ramach w systemie MK, na których ustawiono konstrukcję wykonaną na bazie systemu DSD 12/20 i deskowania ramowego PRIMO.

Instalacja odsiarczania spalin została wykonana z zastosowaniem systemu PRIMO (ściany proste),  systemu deskowań radialnych BIRA (ściany radialne) oraz systemu stropowego ENKOFLEX.

Do połączenia prefabrykowanych elementów żelbetowego wieńca chłodni kominowej ULMA zaprojektowała pomosty robocze na bazie systemu MK o wymiarach 2,15 x 2,65 m, zawieszone na wysokości ok. 13 m na wcześniej zabetonowanych stożkach. Na pomostach zamontowano deskowanie dźwigarkowe DSD 12/20 do zabetonowania luk pomiędzy belkami prefabrykowanymi. Pod chłodnią kominową został zaprojektowany kanał technologiczny do ciepłej wody, o szerokości 4,0 m i wysokości 2,7 m, biegnący od jej krawędzi do środka, który dalej będzie wychodził w górę na wysokość 20 m. Ściany kanału wykonano w deskowaniu PRIMO, natomiast strop powstał z zastosowaniem stolików VR w dwóch wymiarach: 150 x 270 cm oraz 150 x 360 cm (stoliki skrajne). Pomiędzy stolikami ustawiony był rząd podpór stropowych, które pełniły funkcję podparcia wtórnego.