Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

24-metrowe kratownice H-33 na budowie mostu w Ostrowcu Świętokrzyskim

2024-01-09
W Ostrowcu Świętokrzyskim, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 754, powstaje jednoprzęsłowy, podwieszany most, o łącznej długości 97 m. W ramach inwestycji przewidziany jest także pylon, o wysokości 27 metrów. Generalnym wykonawcą projektu jest firma Mota-Engil Central Europe, a ULMA Construccion Polska dostarczyła kompleksowe rozwiązania z zakresu deskowań i rusztowań na tę budowę.

Najważniejszym elementem projektu deskowania ustroju nośnego jest bramka technologiczna nad rzeką Kamienną. Została ona zaprojektowana z dźwigarów kratownicowych systemu H-33 o rozpiętości 24m. Bramka składa się z 22 kratownic połączonych w 11 tandemów. System H-33 został zaprojektowany do przenoszenia dużych obciążeń, doskonale sprawdza się przy wykonywaniu wiaduktów i mostów o dużych rozpiętościach. Budowa mostu na rzece Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim to 5 realizacja w Polsce, z wykorzystaniem kratownic H-33.

Podparcie bramki zaprojektowano częściowo na przeznaczonych do rozbiórki betonowych podporach starego mostu, a częściowo na uprzednio przygotowanej ławie fundamentowej. Podparcie kratownic usytuowane jest pod kątem 58° do osi obiektu. Kratownice opierają się na belce oczepowej HEB450 ułożonej na podnośnikach klinowych Tytan 1000. Z kolei podnośniki posadowione są na dolnej belce HEB320. Podparcie dolnej belki oczepowej z poziomu podpory starego mostu zaprojektowano z belek HEB320 i przekładek DHEB160, natomiast podparcie z poziomu tymczasowej ławy fundamentowej zaprojektowano w postaci klatek podporowych systemu TS40 stężonych poziomo rurami stalowymi.

Deskowanie pylonu podzielono zgodnie z założeniem zamawiającego na 7 etapów tj. płyta denna; żebra poprzeczne; ściany balastowe faza 1 i 2; pachwiny słupów; słupy faza 1 i 2. Podział ścian balastowych na dwie fazy zagwarantował prawidłowe wprowadzenie zakotwień dla want obiektu. Ściany wykonano przy użyciu deskowania ramowego ORMA, a w celu ułatwienia montażu elementów zakotwień want zaprojektowano indywidualną konstrukcję podpierającą na bazie systemu MK.

W celu uniezależnienia dalszych prac od warunków gruntowych od strony zewnętrznej pylonu wykorzystano konsole BMK, które zawieszono przy użyciu tulei stożkowych DW15 zakotwionych w poprzednim etapie. Na konsolach wykonano podesty robocze z siatkami MBP, które zapewniły bezpieczne wykonywanie dalszych robót. Deskowanie ścian skośnych oraz bocznych pachwin zaprojektowano z elementów systemu ORMA i oparto je na konsolach MK i wieżach podporowych T-60.

Aby zapewnić bezpieczny dostęp do deskowania, zaprojektowano rusztowania z pionami komunikacyjnymi z elementów systemu BRIO, które z kolejnym etapem wykonywania słupów były rozbudowywane. Docelowa wysokość rusztowań zależała od posadowienia, jak i strony pylonu i wynosiła 10-13 metrów. Rusztowania zostały zwieńczone konstrukcjami wsporczymi pod stalowe części pylonu. Na czas montażu każda z części pylonu wyposażona w 4 wsporniki ze śrubami M30 została podparta na ruszcie z profili stalowych HEB200 i HEB300. Cała konstrukcja oparta została na 4 wieżach 1,5x1,5 BRIO.