Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Tunel Brisbane City Council`s Legacy Way, Australia

Kolejny sukces sojuszu ULMA & UNI-SPAN
Brisbane City Council’s Legacy Way to tunel o długości 4,6 km,który połączy dwie najbardziej uczęszczane arterie tej częścimiasta.

Opis inwestycji

Brisbane City Council’s Legacy Way to tunel o długości 4,6 km,który połączy dwie najbardziej uczęszczane arterie tej częścimiasta. Podczas realizacji obiektu znalazł zastosowanie specjalnywózek ULMA, zaprojekowany na bazie systemu MK. 

Rozwiązanie ULMA

Prace rozpoczęto od wzniesienia żelbetowych ścian z elementówprefabrykowanych, następnie rozstawiono i zamontowanourządzenia elektryczne i mechaniczne. Generalny wykonawca, firma Transcity, poszukiwał innowacyjnych rozwiązań do wykonaniawsporników i przewodów wentylacyjnych tunelu. Przygotowanie oraz realizację projektu w tym zakresie powierzonooficjalnemu dystrybutorowi ULMA w Australii, firmie Uni-Span.

Po raz pierwszy w historii budowli podziemnych w Australii, prefabrykowane płyty ze sprężonego betonu wsparto wyłączniena wsporniku wykonanym metodą na mokro. Prace montażoweprowadzono w trudnych warunkach ze względu nageometrię obiektu, ograniczoną dostępność przestrzeni orazwysokie wymagania dotyczące dopuszczalnej tolerancji wymiarówwspornika.

W celu zwiększenia wydajności prac ULMA zaprojektowałai wykonała wózek MK z napędem silnikowym i układem dorozdeskowania. Pełny cykl pracy wózka – opuszczenie struktury,przetoczenie jej o 100 m, dostawienie i zabetonowaniekolejnego taktu – zajmował mniej niż jeden dzień. Uniwersalnośćsystemu MK umożliwiła bezproblemowe dostosowaniekonstrukcji do zmian wysokości tunelu.

Z uwagi na napiętyharmonogram prac, w każdej z nitek tunelu pracowały po dwa

dodatkowe wózki, dzięki czemu prace zbrojarskie i wznoszenie8-metrowych konstrukcji podtrzymujących nie wpływały natok pozostałych robót. 

Zaproponowane rozwiązanie pozwoliło na realizację 50-metrowych odcinków tunelu w ciągu 20 godzin.

Więcej informacji na stronie Uni-Span