Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Restauracja Pałacu w Wersalu, Francja

Renowacja pałacu z zastosowaniem rusztowania BRIO
Zadanie obejmowało przeprowadzenie prac renowacyjnych budynku pałacowego. Wszelkie prace miały być prowadzone bezpośrednio z rusztowań.

Opis inwestycji

Zadanie obejmowało przeprowadzenie prac renowacyjnych budynku pałacowego. Wszelkie prace miały być prowadzone bezpośrednio z rusztowań.

Rozwiązania ULMA

Podczas prac renowacyjnych dachu nad Schodami Ambasadorów zastosowano rusztowanie modułowe BRIO. Elementy systemu posłużyły do budowy tymczasowego zadaszenia, które ułatwiło prowadzenie prac. Rozwiązania systemowe BRIO zapewniły najwyższy poziom bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace na wysokości, co zostało potwierdzone stosownym atestem.

Uniwersalność systemu BRIO pozwoliła na zaprojektowanie szeregu konstrukcji o zróżnicowanym zastosowaniu:

    • schodów i dźwigów towarowych, zapewniających dostęp do stanowisk pracy oraz bezpieczny i szybki transport materiałów.
    • kładek i pomostów roboczych, umożliwiających swobodne poruszanie się i bezpieczną pracę.
    • zadaszeń jedno i dwuspadowych o rozstawach podpór 17,5 m i wysokości 22,5 m, zabezpieczajacych budynek i pracowników przed negatywnym wpływem warunków zewnętrznych.
    • podpór stosowanych przy robotach murowych.
    • powierzchni reklamowych dostosowanych do estetyki otoczenia i jednocześnie odpornych na podmuchy wiatru.

Montaż rusztowań odbywał się przy użyciu słupka wyprzedzającego, stanowiącego element ochrony zbiorowej. Element ten, montowany z niższego poziomu, zapobiega upadkowi montażysty wchodzącego na wyższy poziom.