Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Renowacja Pałacu Komunikacji w Madrycie, Hiszpania

Remont budynku o złożonym kształcie
Zadanie obejmowało remont elewacji budynku.

Opis inwestycji

Zadanie obejmowało remont elewacji budynku.

Ze względu na szeroki zakres przedsięwzięcia prace realizowano etapami.

Rozwiązania ULMA

W celu uzyskania dostępu do najwyższych części wież pałacu zastosowano konstrukcje wspornikowe na bazie elementów rusztowania modułowego BRIO. Rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie pełnego dostępu do konstrukcji wieży bez konieczności montażu dodatkowych rusztowań posadowionych na gruncie. Do realizacji robót elewacyjnych zastosowano rusztowanie DORPA. System BRIO posłużył dodatkowo do wykonania przejścia dla pieszych, które pozwoliło na zachowanie ruchu na drodze publicznej.

Projekt konstrukcji rusztowań uwzględniał prace na wysokościach przekraczających 35 m, gdzie często występują silne podmuchy wiatru. Dla wszystkich konstrukcji wykonano szczegółowe obliczenia statyczne.